Regeringsvormen op een rij

Anarchie nu beter bekend als Soeverein
Anarchie is een samenleving zonder regering. Het kan ook verwijzen naar een samenleving of groep mensen die een vaste hiërarchie volledig afwijst. Anarchie werd voor het eerst gebruikt in het Engels in 1539, en betekende “een afwezigheid van regering”. Pierre-Joseph Proudhon nam anarchie en anarchist over in zijn verhandeling What Is Property? uit 1840 om te verwijzen naar het anarchisme, een nieuwe politieke filosofie en sociale beweging die staatloze samenlevingen voorstaat, gebaseerd op vrije en vrijwillige associaties. Anarchisten streven naar een systeem gebaseerd op de afschaffing van alle dwingende hiërarchie, in het bijzonder de staat, en velen pleiten voor de oprichting van een systeem van directe democratie, arbeiderscoöperaties of privatisering.

Aristocratie
Aristocratie is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van de aanzienlijksten in de samenleving, de zogenaamde “aristocraten”. Doorgaans geldt binnen een aristocratie dat het lidmaatschap erfelijk is. De Griekse oorsprong van het woord suggereert de betekenis: geregeerd door de besten.

Communisme
Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. Het woord communisme stamt af van het Latijnse communis, dat gemeenschappelijk en universeel betekent.

Democratie
Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement

Dictatuur
Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht bij één persoon of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust.

Fascisme
Het fascisme is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, anti-parlementair en anti-intellectueel. Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 tot 1943.

Globalisme
Globalisme verwijst naar verschillende patronen van betekenis die verder gaan dan het louter internationale. Het wordt gebruikt door politieke wetenschappers, zoals Joseph Nye, om “pogingen te beschrijven om alle onderlinge verbanden van de moderne wereld te begrijpen en de patronen die daaraan ten grondslag liggen te belichten”. Hoewel het voornamelijk wordt geassocieerd met wereldsystemen, kan het worden gebruikt om andere mondiale trends te beschrijven.

Kapitalisme
Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren

Monarchie
Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden monos, μόνος, en archein, ἄρχειν,. In de Oudheid waren tegenhangers van de monarchie, politeia en aristocratie

Republiek
Een republiek is een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen. De hoogste macht ligt hierdoor bij één of meer personen, die de macht via het volk ( democratie ), het parlement of via een staatsgreep of als buitenlandse bezettende macht in handen gekregen hebben.

Socialisme
Socialisme is een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen

Transhumanisme
Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.

Het Hermetisme is een filosofische stroming waarvan de beginselen worden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de Griekse naam voor de Egyptische god Thoth. Begin 20ste eeuw verscheen er een boek genaamd de Kybalion waarin zeven principes uit die stroming worden bepaald en uitgelegd. Veel populair wetenschappelijke literatuur en films zijn er op gebaseerd, dus misschien interessant om er wat over te weten.
Heremiet (monnik)
Een heremiet is een religieuze man of vrouw die in afzondering leeft in een kluizenarij of hermitage, buiten de bewoonde wereld. De aanduiding komt van het Griekse woord ἔρημος, dat “eenzaam, onbewoond, verlaten” betekent.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s