JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling

De Richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het volgen van de seksuele ontwikkeling van jeugdigen, geven informatie en advies, vroegtijdig signaleren, begeleiden en indien nodig verwijzen. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing en sluit aan bij vragen die JGZ-professionals hebben en vragen die JGZ-professionals van ouders en jongeren krijgen. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

Autorisatie:  Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland In beheer bij:  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Publicatie:  2014

Als er nou nog geen lampje gaat branden dan weet ik het ook niet meer.
WAAR ZOUDEN DE KINDEREN DOOR GEÏNSPIREERD RAKEN ??? TEL-A-VISION

Medewerkers & Bestuur
Zorg redt levens, preventie generaties
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is hét innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheidszorg. Ons doel: ieder kind kan gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Daarvoor zetten wij onze kennis en expertise in. Want ieder kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg.
Wat doet het NCJ?
Als onafhankelijk partner kunnen wij de organisaties die zich richten op de jeugdgezondheidszorg optimaal ondersteunen en versterken. Dit doen wij onder andere door:

  • Kennis te verbinden, duiden en delen.
  • Richtlijnen te ontwikkelen, onderhouden en verspreiden.
  • Preventie te agenderen en de jeugdgezondheidszorg blijvend op de maatschappelijke agenda te zetten.
  • Vernieuwing en professionele groei te stimuleren.
  • Het voortouw te nemen in een krachtige, landelijke aanpak van de maatschappelijk uitdagingen zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Dit doen we door stevig in te zetten op de preventieve pijlers hechtingouderschapweerbaarheid en gezondheid.

Daarnaast biedt het NCJ diverse trainingen en workshops, denken wij graag mee over diverse vraagstukken en bieden wij adviestrajecten en trainingen op maat. 
Voor wie?
Wij zijn er in de eerste plaats voor alle professionals binnen de JGZ. Daarnaast adviseren wij iedereen die de Nederlandse jeugd, vanaf preconceptie) t/m adolescentie, gezond wil houden of hun gezondheid wil bevorderen. Kortom: iedereen die samen met ons gezonde generaties wil creëren.
Changemakers
De adviseurs van het NCJ zijn changemakers. We signaleren, confronteren en inspireren. Gevraagd en ongevraagd. We laten zien dat er alternatieven zijn voor de huidige manier van denken en werken in de JGZ. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook iets voor jou kunnen betekenen! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

04-okt-2013 Deze kinderen hebben lessen gehad over relaties en seksualiteit. Ze vertellen over verliefdheid, homoseksualiteit, het verschil tussen jongens en meisjes, puberteit, weerbaarheid en voortplanting.
11-okt-2013 Rutgers heeft een nieuwe digitale lesmethode: Kriebels in je buik.

Rutgers WPF
Rutgers is een Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit. Rutgers bestaat sinds 1 januari 2011 en komt voort uit een fusie van de Rutgers Nisso Groep en de Wereldbevolkingsstichting.

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale postcode loterij en haar deelnemers. er zijn nog veel meer sites te vinden onder deze naam…

Rutgers – Seksuele gezondheid en rechten voor iedereen Seksuele gezondheid en rechten voor iedereen. Waar ook ter wereld. Al jaren werken wij aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en in Europa, Afrika en Azië.
Wij bekijken welke kennis over (seksuele) gezondheid nodig is.

Rutgers WPF Rutgers is de organisatie die werkt aan verbetering van seksuele gezondheid en seksuele rechten in Nederland en wereldwijd, door middel van  van onderzoek, informatievoorziening en pleitbezorging. Daarbinnen is er 
expliciete aandacht voor gezondheid en rechten LHBT’s.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s