Kinderbescherming -CPS- Valse Beschuldigingen

cps = Child Protective Services
De Raad voor de Kinderbescherming in Nederland is een dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De RvdK voert een aantal wettelijke taken uit die te maken hebben met kinderen, met name kinderen die in de knel dreigen te komen of dat al zijn. Deze taken liggen op civielrechtelijk en strafrechtelijk terrein.

Kinderrechter beslist

Met iedere jeugdbeschermingsmaatregel richten wij ons op het doel de bedreiging van ontwikkeling van een kind weg te nemen. Een jeugdbeschermingsmaatregel is vaak noodgedwongen, maar noodzakelijk. Voorafgaand aan een jeugdbeschermingsmaatregel wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Vervolgens start de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, neemt de kinderrechter een beslissing. Een kinderrechter kan bijvoorbeeld besluiten om kinderen onder toezicht of voogdij te plaatsen. Indien voor het kind sprake is van een ernstige ontwikkeling situatie, kan de rechter ervoor kiezen het kind  uit huis te laten plaatsen.

Sinds de negentiende eeuw is de maatschappelijke verantwoordelijkheid (lees: overheidsverantwoordelijkheid) voor de jeugd langzaam maar stelselmatig toegenomen. Markante momenten waren de invoering van het Kinderwetje van Van Houten in 1874 en van de ondertoezichtstelling in 1922.

Hooggerechtshof VS Corrupte #DCF EN #CPS zaakwaarnemers California

Bij deze het dossier van deze zaak ☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼

08-mei-2019 Het kabinet komt met honderden miljoenen euro’s extra over de brug voor de jeugdzorg. Gemeenten klagen steen en been dat ze het met de huidige bedragen niet redden.
Voor dit jaar komt er ruim 300 miljoen euro beschikbaar. Daarna wordt er enkele jaren steeds ruim 200 miljoen euro uitgetrokken, meldden bronnen in Den Haag na een noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
‘Het is én-én’
Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge had al ‘financiële maatregelen’ aangekondigd, zonder concreet te worden. In een reactie op de klacht van de VNG stelt hij dat het bij betere zorg ‘aan onze kwetsbare jongeren’ om meer gaat dan geld alleen. Bij gemeenten is ook nog veel verbetering mogelijk wat betreft regie, sturing en samenwerking. Het is én-én, aldus de bewindsman.
Open brief
De gemeenten zeiden vanmorgen nog in een open brief in het Algemeen Dagblad dat zij weigeren nog langer op te draaien voor de extra kosten die zij maken voor de toenemende vraag naar de jeugdhulp en psychische zorg voor kwetsbare burgers.
In een open brief zegt de VNG te overwegen afstand te doen van zorgtaken die de gemeenten er in 2015 van het Rijk bij hebben gekregen: “Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben.”
21-jan-2020 Heftig filmpje van uithuisplaatsing door Jeugdzorg gaat viraal
moeder Emily, Jayda (is al verkracht) wordt weggehaald
Emily P. demonstreert met haar moeder Nel van de K. voor de rechtbank in Middelburg Daar diende donderdag een kort geding tegen haar omdat ze een video op Facebook heeft gezet over de uithuisplaatsing van haar dochtertje door jeugdzorginstelling William Schrikker Groep. Passemiers heeft vier kinderen, van wie er drie uit huis zijn geplaatst.

19-feb-2022: Dit bericht werd zojuist gepost op Facebook:
Mavis Alicia Andrews belde Emily Passemiers op vanuit de gevangenis. Ze willen haar hoogstwaarschijnlijk Nederland 🇳🇱 uitzetten/ deporteren zonder haar misbruikte kinderen!

Mavis Alicia Andrews is slachtoffer van falende jeugdzorg!
Mavis belde Emily Passemiers op vanuit de gevangenis. Ze willen haar hoogstwaarschijnlijk Nederland 🇳🇱 uitzetten/deporteren, zonder haar door derden seksueel misbruikte kinderen.

Dit vond ik van 2010. we weten inmiddels dat een advocaat ook niet echt een oplossing is, haal hier de nodige tips uit:

Als je de kinderbescherming wilt aanklagen bij de federale rechtbank, kun je het beste een advocaat inhuren. Natuurlijk kan het ook In Pro Per (op eigen houtje), dus als je vertrouwen hebt in je juridische capaciteiten en je je geen juridische hulp kunt veroorloven of vinden, ga er dan voor! De meesten van ons zouden het echter moeilijk hebben om een civiele rechtszaak te voeren. Het indienen van een rechtszaak is een complexe taak, en het helpt om een advocaat te hebben evalueert uw kansen om de zaak te winnen voordat je aan de slag.

Veel slachtoffers van CPS kiezen ervoor een federale rechtszaak aan te spannen, om schending van 42 U.S.C. § 1983 aan te klagen:
42 U.S.C. § 1983 – Civiele actie voor het ontnemen van rechten
Een ieder die, krachtens een wet, verordening, voorschrift, gewoonte of gebruik van een staat, territorium of het District Columbia, een burger van de Verenigde Staten of een andere persoon die onder de jurisdictie daarvan valt, onderwerpt of doet ondergaan aan de ontneming van rechten, voorrechten of immuniteiten die door de Grondwet en de wetten zijn gewaarborgd, aansprakelijk is jegens de benadeelde partij in een procedure in rechte, een proces in het eigen vermogen of een andere passende procedure voor schadeloosstelling, met dien verstande dat in een procedure die wordt aangespannen tegen een rechterlijk ambtenaar wegens een handelen of nalaten van die ambtenaar in zijn rechterlijke hoedanigheid, geen dwangmiddel zal worden toegekend tenzij een declaratoir vonnis werd geschonden of declaratoir vonnis niet beschikbaar was. Voor de toepassing van deze afdeling wordt elke wet van het Congres die uitsluitend op het District Columbia van toepassing is, beschouwd als een wet van het District Columbia.

Daag voor uw burgerrechten in de federale rechtbank van de VS met Sectie 1983 procesvoering.

In een notendop
Als uw Child Protective Services maatschappelijk werker of caseworker beweert immuniteit te hebben van vervolging, geloof het niet! Er is geen immuniteit voor CPS onder de federale burgerrechten wetgeving.

Zoek het dichtstbijzijnde federale gerechtsgebouw met behulp van de Federal District Court Online Locator Service. Waar die dichtstbijzijnde rechtbank ook is, wees erop voorbereid om er in de loop van uw federale rechtszaak heen te gaan. De districtsrechtbank is de rechtbank op het niveau van het federale rechtssysteem. Als uw zaak in beroep gaat, moet u er rekening mee houden dat u te maken krijgt met de Federal Appellate Courts. Meer informatie over de verschillende federale rechtbanken vindt u hier: Federal Courts.
Of u nu een advocaat hebt of niet, het afgebeelde boek, Section 1983 Litigation in a Nutshell, zal u helpen Section 1983 procesvoering te begrijpen, zodat u de loop van uw rechtszaak kunt helpen sturen.

Hoe een sectie 1983 burgerrechten procesadvocaat te vinden
U zou kunnen beginnen met het doornemen van de gele pagina’s van uw lokale telefoongids. In de sectie voor advocaten, kijk voor specialiteiten, zoek dan de “Burgerrechten” en “Constitutioneel Recht” secties. Bel deze advocaten voor een gratis eerste consult… maar neem niet te snel een beslissing. Je bent nu in een fase van informatie verzamelen.

Houd een notitieboekje bij waarin u de details noteert van uw gesprekken met de advocaten met wie u praat – inclusief hun contactgegevens en vergoedingen, of zij denken dat u een zaak hebt, en wat zij denken dat de kans op succes is als u doorgaat. Bedenk dat als zij denken dat uw rechtszaak zeker zal mislukken, zij misschien via een vriendschap of relatie verbonden zijn met de hoofdpersonen die u aanklaagt, en kunnen proberen u te ontmoedigen om überhaupt een rechtszaak aan te spannen!
Vaak is het het beste om advocaten te zoeken buiten uw eigen provincie om eventuele “goede oude jongens” vriendschapsnetwerken tussen juridische professionals binnen de provincie waar u woont te voorkomen.

Hier is een manier om dat te doen: Ga naar het federale gerechtsgebouw en zoek naar zaken met behulp van hun computer database systeem. Zoek naar zaken die zijn aangespannen tegen het Ministerie van Sociale Zaken in uw staat. Vraag vervolgens om inzage in die zaken; ze moeten openbaar zijn. Zoek de namen van de advocaten die de zaken hebben aangespannen, en neem contact op met die advocaten en vraag om een gratis consult. Laat het niet bij één advocaat – zoek zoveel mogelijk namen en vraag naar een gesprek. Het krijgen van de beste en meest gemotiveerde advocaat tegen de beste prijs is uw doel.

U kunt dit misschien online doen via Public Access to Court Electronic Records (PACER), maar vergeet niet dat er kosten aan verbonden zijn. Als uw vergoeding minder is dan de benzinekosten om het federale gerechtsgebouw te bereiken, zou dit de moeite waard zijn om te gebruiken.

Uw bewijs tegen CPS
Zorg ervoor dat uw bewijsmateriaal goed georganiseerd is voordat u met een advocaat spreekt. Je zou een notitieboekje moeten hebben, en bewijs van alles wat er gebeurd is in je interacties met CPS.
Doe je best om je zaak met documenten te bewijzen, zodat de advocaten met wie je praat er meer vertrouwen in hebben dat je zaak gewonnen kan worden.

Bekijk deze video voor suggesties over hoe u uw bewijsmateriaal kunt organiseren: Advies van een advocaat over het beschermen van uw familie door het verzamelen van gegevens. Deze video is gemaakt door praktiserend advocaat, Dr. Lorandos. Zijn YouTube-archief, Ten onrechte beschuldigd, is een uitstekende bron van informatie voor iedereen die CPS wil aanklagen.


Leer over juridische precedenten – zaken van mensen die CPS in het verleden met succes hebben aangeklaagd
Thomas M. Dutkiewicz, voorzitter van Connecticut DCF Watch heeft een paar jaar geleden veel juridisch onderzoek gedaan om citaten te vinden van zaken die CPS slachtoffers kunnen helpen bij het aanklagen van het Department of Social Services en hun CPS maatschappelijk werkers en caseworkers. Lees zijn handboek om je voor te bereiden op je zaak, en om meer aspecten te ontdekken van het onrecht dat je is aangedaan: Child Protective Services and the Juvenile Justice System: A guide to protect the constitutional rights of both parents and children as juduled by the Federal Circuit Courts and Supreme Court.
Jezelf vertegenwoordigen
Thomas M. Dutkiewicz heeft zijn zaak uitstekend verdedigd in Pro Per, en het kan als je bereid en in staat bent om de tijd te nemen om de wetten te leren en hoe ze te gebruiken. Het boek hierboven afgebeeld, Represent Yourself in Court: How to Prepare & Try a Winning Case, kan u helpen meer te begrijpen over het indienen van een civiele rechtszaak In Pro Per. Het wordt ook aanbevolen voor mensen die een advocaat inhuren, zodat u op de hoogte bent van alle dingen die uw advocaat zou moeten doen en ervoor kunt zorgen dat hij of zij u de best mogelijke vertegenwoordiging geeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s