Robert F. Kennedy Jr.

Robert Francis Kennedy Jr. is an American environmental lawyer, author, conspiracy theorist and anti-vaccine propagandist. Kennedy is a son of U.S. senator Robert F. Kennedy and a nephew of President John F. Kennedy. He helped found the non-profit environmental group Waterkeeper Alliance in 1999 and has served as the president of its board.

Controlled Opposition and Jesuit Puppet Robert F. Kennedy Jr. to Run for President as Demon-crat
The “Covid-19 vaccine-skeptic” and “antivaccine activist” Kennedy Jr., who is controlled opposition set out to keep the fraudulent virus and contagion lies alive by not questioning these biological core lies, filed paperwork to run for president on April 5, 2023, the very Jesuit 95th day of the year. Remember, the Jesuit Order was recognized by Rome on September 27, 1540, the day leaving 95 days in the year, and it was founded to counter the 95 theses of Martin Luther.
Of course, the media calls him a “Covid-19 vaccine skeptic” in the headlines, which is very fitting for being the 95th day of the year.
Covid-19 Vaccine Skeptic = 95
Kennedy is a former ‘environmental lawyer,’ who also support the climate change hoax, and April 5 came with the climate agenda date-numerology of 52, which is used with climate change and weather warfare, but is also fitting for a presidential run, as the number is also connected with the title of president, with authority and the White House.
4/5/2023 = 4 + 5 + 20 + 23 = 52
President = 52
Authority = 52
White House = 52
One of the nicknames for the Jesuit Order and the secret societies that Kennedy represents is ‘The Invisible Society,’ and his filing for the presidential run comes 11 weeks and 2 days, like 112, after his January 17 birthday, on the 95th day of the year. And he is Biden’s second ‘Democratic Challenger.’
The Invisible Society = 95, 112
Democratic Challenger = 95, 112
It is also 2 months and 20 days since Kennedy’s birthday, like 220, the Coronavirus Pandemic number. And during the staged and fake pandemic Kennedy played the role of controlled opposition to lure in those who understood that vaccines were utterly useless and very dangerous. But the role of controlled opposition is to keep different opinions in line, to control the counter-narrative and to protect the most important lies, such as that viruses and contagion does not exist – that you get ‘diseased’ from within, not from external fairy boogeymen.
Of course, 2 months and 20 days is also ‘22’ in numerology, like the Master Builder number in Freemasonry and the number representing, once again, the Jesuits.
“Coronavirus Pandemic = 220 (where Kennedy protected the virus lie and lured in gullible antivaxxers)”
And speaking of the Jesuits. The first Jesuit Pope, Pope Francis, was born Jorge Mario Bergoglio, and Kennedy named his anti-vaccine organization to ‘Children’s Health Defense,’ in honor of the Jesuit pope.
Children’s Health Defense = 105, 111
Jorge Mario Bergoglio = 105, 111
Kennedy Jr. is the son of former New York senator and US attorney general Robert F. Kennedy and also a nephew of the late President John F. Kennedy.
And going back to the 2 months and 20 days, as in the Freemasonic Master Builder number ’22,’ April 5 comes a perfect Freemasonic Master Teacher Number of 33-weeks on the day before the anniversary of the November 22, 1963, assassination of John F. Kennedy.
And, of course, counting from his father Robert F. Kennedy’s death on June 6, 1968, April 5 comes a perfect 303 days, as in ’33,’ after the anniversary of his assassination.
Note that Kennedy Jr’s father RFK allegedly died at 1:44 a.m., like ‘144,’ one of the more prominent Jesuit numbers.
The Jesuit Order = 144
The Hidden Hand That Rules The World = 144
It’s also 8 weeks and 6 days, like 86, before the anniversary of his father’s death on June 6, and Robert Kennedy Jr. will run for president.
Robert Kennedy Jr. = 86, 86
Run For President = 86, 86
Jesuits = 86
Again, we see “news” all scripted by the numbers as another puppet of the New World Order gets ready for another season of the ever-repeating theatre on the world stage.
Copied from Joachim Bartoll

☝🏼👇🏼☝🏼👇🏼☝🏼vertaling👇🏼☝🏼👇🏼☝🏼👇🏼

Gecontroleerde Oppositie en Jezuïetenpop Robert F. Kennedy Jr. stelt zich kandidaat als Demon-craat.
De “Covid-19 vaccin-skepticus” en “antivaccin activist” Kennedy Jr., die als gecontroleerde oppositie is ingesteld om de frauduleuze virus- en besmettingsleugens in leven te houden door deze biologische kernleugens niet in twijfel te trekken, heeft papierwerk ingediend om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap op 5 april 2023, de 95e dag van het jaar van de Jezuïeten. Vergeet niet dat de Jezuïetenorde door Rome werd erkend op 27 september 1540, de dag die 95 dagen in het jaar overlaat, en werd opgericht om de 95 stellingen van Maarten Luther tegen te gaan.
Natuurlijk noemen de media hem een “Covid-19 vaccin scepticus” in de krantenkoppen, wat zeer passend is voor de 95ste dag van het jaar.
Covid-19 vaccin scepticus = 95
Kennedy is een voormalig ‘milieuadvocaat’, die ook de hoax van de klimaatverandering ondersteunt, en 5 april kwam met de klimaatagenda datum-numerologie van 52, die wordt gebruikt met klimaatverandering en weeroorlog, maar ook passend is voor een presidentiële run, omdat het getal ook verbonden is met de titel van president, met autoriteit en het Witte Huis.
4/5/2023 = 4 + 5 + 20 + 23 = 52
President = 52
Autoriteit = 52
Witte Huis = 52
Een van de bijnamen voor de Jezuïetenorde en de geheime genootschappen die Kennedy vertegenwoordigt is ‘The Invisible Society’, en zijn kandidatuur voor het presidentschap komt 11 weken en 2 dagen, zoals 112, na zijn verjaardag op 17 januari, op de 95e dag van het jaar. En hij is Biden’s tweede ‘Democratische uitdager’.
The Invisible Society = 95, 112
Democratische Uitdager = 95, 112
Het is ook 2 maanden en 20 dagen sinds Kennedy’s verjaardag, net als 220, het nummer van de Coronavirus Pandemie. En tijdens de geënsceneerde en valse pandemie speelde Kennedy de rol van gecontroleerde oppositie om degenen te lokken die begrepen dat vaccins volkomen nutteloos en zeer gevaarlijk waren. Maar de rol van gecontroleerde oppositie is om verschillende meningen in het gareel te houden, om het tegenverhaal te controleren en om de belangrijkste leugens te beschermen, zoals dat virussen en besmetting niet bestaan – dat je van binnenuit ‘ziek’ wordt, niet door externe feeën.
Natuurlijk is 2 maanden en 20 dagen ook ’22’ in de numerologie, zoals het Bouwmeester getal in de Vrijmetselarij en het getal dat, nogmaals, de Jezuïeten vertegenwoordigt.
“Coronavirus Pandemie = 220 (waar Kennedy de virusleugen beschermde en goedgelovige antivaxxers naar binnen lokte)”
En over de Jezuïeten gesproken. De eerste jezuïetenpaus, paus Franciscus, werd geboren als Jorge Mario Bergoglio, en Kennedy noemde zijn anti-vaccin organisatie naar ‘Children’s Health Defense,’ ter ere van de jezuïetenpaus.
Children’s Health Defense = 105, 111
Jorge Mario Bergoglio = 105, 111
Kennedy Jr. is de zoon van voormalig senator en procureur-generaal van New York Robert F. Kennedy en tevens een neef van wijlen president John F. Kennedy.
En teruggaand naar de 2 maanden en 20 dagen, zoals in het Vrijmetselaars Bouwmeester getal ’22,’ komt 5 april een perfect Vrijmetselaars Bouwmeester getal van 33 weken op de dag voor de verjaardag van de moord op John F. Kennedy op 22 november 1963.
En natuurlijk, gerekend vanaf de dood van zijn vader Robert F. Kennedy op 6 juni 1968, komt 5 april een perfecte 303 dagen, zoals in ’33’, na de verjaardag van zijn moord.
Merk op dat Kennedy Jr’s vader RFK naar verluidt stierf om 1:44 uur, net als ‘144’, een van de meer prominente Jezuïetennummers.
De Jezuïetenorde = 144
De verborgen hand die de wereld regeert = 144
Het is ook 8 weken en 6 dagen, zoals 86, voor de sterfdag van zijn vader op 6 juni, en Robert Kennedy Jr. zal zich kandidaat stellen voor het presidentschap.
Robert Kennedy Jr. = 86, 86
Run For President = 86, 86
Jezuïeten = 86
Opnieuw zien we “nieuws”, allemaal gescript volgens de nummers, terwijl een andere marionet van de Nieuwe Wereld Orde zich opmaakt voor een nieuw seizoen van het zich steeds herhalende theater op het wereldtoneel.
Overgenomen van Joachim Bartoll

TUCKER CARLSON’S EXPLOSIEVE INTERVIEW MET ROBERT F. KENNEDY JR.
01:27 – Waarom heb ik dit boek geschreven
03:30 – FDA ontvangt 45% van haar budget van BigPharma
04:36 – CDC en NIH bezitten duizenden octrooien op vaccins
06:38 – De Kennedy familie’s diepe verwikkelingen en kennis van Fauci en de gezondheids-agentschappen
07:41 – Fauci heeft de NIH getransformeerd in een kweekkamer voor farmaceutische producten
08:08 – Sinds Fauci in 1968 aan boord kwam, zijn we van 6% van de Amerikanen met chronische ziekten, naar (in 2006) 54% gegaan.
08:59 – Vaccins en autisme – het ging van 1 op de 10.000 in RFK’s generatie, naar 1 op de 34
11:07 – Milieugiffen
12:14 – We gingen van 3 vaccins, naar de 72 doses van 16 verplichte vaccins
12:39 – 1986 De Vaccin Wet
15:58 – De goudkoorts
18:01 – Het gebrek aan veiligheidstesten
20:52 – VAERS
23:59 – HHS-studie (https://www.nvic.org/CMSTemplates/NVIC/Pdf/FDA/ahrq-vaers-report-2011.pdf)
25:21 – CDC doofpot
26:46 – Fauci & Bill Gates
28:09 – Filantropisch kapitalisme
37:09 – Stammenstrijd
39:28 – Staatsgreep
45:52 – 2e Amendement
48:09 – Lees het laatste hoofdstuk

Robert F Kennedy Jr. De vier bedrijven die de kindervaccins maken, zijn serieel veroordeelde criminelen
Krachtige toespraak van Robert F. Kennedy Jr. – NYC 10 16
The Real Anthony Fauci
Nog niet verschenen – reserveer een exemplaar Beschikbaar op 24-02-2022
De door de farmaceutische industrie gefinancierde media heeft miljoenen Amerikanen ervan overtuigd dat Dr. Anthony Fauci een held is. Hij is allesbehalve een held. Als directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) geeft Dr. Anthony Fauci jaarlijks 6,1 miljard dollar uit aan door de belastingbetaler verstrekt geld voor wetenschappelijk onderzoek, waardoor hij het onderwerp, de inhoud en de uitkomst van wetenschappelijk gezondheidsonderzoek over de hele wereld kan dicteren. Fauci gebruikt de financiële macht waarover hij beschikt om buitengewone invloed uit te oefenen op ziekenhuizen, universiteiten, tijdschriften en duizenden invloedrijke artsen en wetenschappers – wier carrières en instellingen hij kan ruïneren, bevorderen of belonen. Gedurende meer dan een jaar van nauwgezet en nauwgezet onderzoek, heeft Robert F. Kennedy Jr. een schokkend verhaal opgegraven dat de media-spinsels over Dr. Fauci wegvaagt . . en dat iedere Amerikaan zal alarmeren – Democraat of Republikein – die geeft om democratie, onze grondwet, en de toekomst van de gezondheid van onze kinderen. The Real Anthony Fauci onthult hoe Amerika’s Dokter zijn carrière begon tijdens de vroege AIDS crisis door samen te werken met farmaceutische bedrijven om veilige en effectieve therapeutische behandelingen voor AIDS te saboteren. Fauci organiseerde frauduleuze studies, en zette vervolgens de regelgevers van de US Food and Drug Administration (FDA) onder druk om een dodelijke chemotherapiebehandeling goed te keuren, waarvan hij wist dat die waardeloos was tegen AIDS. Fauci overtrad herhaaldelijk federale wetten om zijn Pharma partners in staat te stellen verarmde en donkergekleurde kinderen te gebruiken als laboratorium ratten in dodelijke experimenten met giftige AIDS en kanker chemotherapieën. Begin 2000 schudde Fauci de hand van Bill Gates in de bibliotheek van Gates’ $147 miljoen kostende herenhuis in Seattle, waarmee hij een partnerschap aanging dat erop gericht was een steeds winstgevender, wereldwijd vaccinbedrijf van $60 miljard met een onbeperkt groeipotentieel te controleren. Door het hefboomeffect van financiering en zorgvuldig gecultiveerde persoonlijke relaties met staatshoofden en toonaangevende media- en sociale media-instellingen, oefent de Pharma-Fauci-Gates alliantie heerschappij uit over het wereldwijde gezondheidsbeleid. The Real Anthony Fauci laat in detail zien hoe Fauci, Gates, en hun cohorten hun controle over de media, wetenschappelijke tijdschriften, belangrijke overheids- en semi-overheidsinstellingen, wereldwijde inlichtingendiensten, en invloedrijke wetenschappers en artsen gebruiken om het publiek te overspoelen met angstwekkende propaganda over de virulentie en pathogenese van COVID-19, en om het debat te muilkorven en afwijkende meningen meedogenloos te censureren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s