Grammatica vs. Syntaxis: Verschillen tussen Grammatica en Syntaxis

Grammatica bestaat uit een brede waaier van structurele regels, waaronder syntaxis, die specifiek gericht is op de volgorde van woorden in een zin.

Wat is grammatica?

Grammatica is een systeem van regels dat de structuur van de taal regelt. Grammatica omvat verschillende studiegebieden, waaronder morfologie (de interne structuur van woorden), fonologie (de klank van woorden), accidence (de verbuiging van woorden), en semantiek (de betekenis en interpretatie van woorden). Grammaticale regels bepalen de juiste tijd van een zin en de overeenstemming van delen van meningsuiting zoals bijwoorden en zelfstandige naamwoorden.

Wat is syntaxis?

Syntaxis is de rangschikking van woorden binnen een zinsstructuur. De syntaxis, een onderdeel van de grammatica, is een geheel van regels die de woordvolgorde en de structuur van een zin in een natuurlijke taal beschrijft. Taalkundigen gebruiken syntactische regels om een bepaalde taal te analyseren. Vergelijk bijvoorbeeld het Hindi met het Engels: Hindi gebruikt een onderwerp, voorwerp, werkwoord structuur, terwijl Engels een onderwerp, werkwoord, voorwerp structuur gebruikt. Syntaxis beschrijft de constructie van zinnen uit bijzinnen en zinsdelen, steunend op de kerndelen van een zin (onderwerp en gezegde).

Grammatica vs. Syntaxis: Wat is het verschil?

Syntaxis is een onderdeel van grammatica, de overkoepelende regels die de structuur van een taal dicteren. Alle syntaxisregels zijn grammaticaregels, maar niet alle grammaticaregels zijn syntaxisregels. Terwijl de regels van de grammatica de betekenis van woorden, de interne structuur van woorden en de rangschikking van woorden omvatten, houden de syntaxisregels zich alleen bezig met de volgorde van woorden. Grammatica is zowel voorschrijvend als beschrijvend, wat betekent dat ze aangeeft hoe een taal formeel gebruikt moet worden en hoe de natuurlijke sprekers en schrijvers de taal informeel gebruiken. De syntaxis daarentegen houdt zich uitsluitend bezig met de beschrijvende grammatica.

Methoden

De opbouw van een zin of zinsdeel kan op verschillende manieren worden weergegeven. Bijvoorbeeld door middel van een boomstructuur, die de hiërarchie van de verschillende constituenten binnen de zin toont. In dit geval heeft de structuur de vorm van een syntaxisboom. De “moederknoop” staat hierin voor de te analyseren zin of fraseologische eenheid als geheel, de “bladeren” staan voor de afzonderlijke woorden en zinsdelen waaruit de zin of frase is samengesteld.

Een andere veel gebruikte methode voor het op deze manier “in stukken hakken” van zinnen is door middel van een formule met de vorm A = B + C + …, etc., waarbij “A” voor de zin als geheel staat, en “B,C, …etc.” voor de afzonderlijke constituenten.

Reuzen

Een gravure die de viering uitbeeldt die in 1612 in Parijs werd georganiseerd op het Koningsplein en waarop zowel mensen als reuzen die de parade bijwoonden, en enkele andere interessante wezens te zien waren.

In het beroemde Engelse sprookje “Jack and the Beanpot” leefden reuzen tussen de wolken, de oude Grieken hielden de hemel op hun schouders en vochten met de goden, Lemuel Gulliver bezocht Noord-Amerika, waar de reuzen leefden, en was zelf zo’n dwerg, de Japanners beschouwden de eerste Europeanen als demonische reuzen “zij”, en de Canadezen en Amerikanen hebben een fabelachtige held uitgevonden – een reusachtige houthakker Paul Bunyan.
Hoe komt het dat mensen op verschillende continenten gelijksoortige legenden over reuzen hebben? Het kunnen de overblijfselen zijn van herinneringen aan oude beschavingen. De middeleeuwse Deense historicus Saxon Grammaticus (1150-1220) suggereerde dat reuzen echt bestonden – hoe verklaar je anders de cyclopische structuren uit de oudheid? En het brein zit zo in elkaar dat het niet kan genereren wat het niet kent.
Mensen zijn niet in staat een verhaal te verzinnen over niet-bestaande fenomenen zonder enige achtergrondinformatie.

Vasamuseum in Stockholm, met Tartaarse reuzen. De skeletten zijn verzameld van de echte reuzen die op de bodem van Europa zijn gevonden.
Een oud schilderij dat de oude wereld van reuzen afbeeldt. Deze getalenteerde kunstenaar heeft duidelijk de proporties van de gebouwen en miniatuur details bijna perfect, dus waarom zou hij reusachtige mensen schilderen tenzij het echt reuzen waren.
Atlantische boeken. Van wie zouden deze boeken zijn geweest? Ze kunnen natuurlijk niet afkomstig zijn van de “reuzen” van een voorbije beschaving, omdat die volgens de ‘wetenschap’ niet bestaan hebben….
Heb je ooit gehoord over de Nuraghe-reuzen van Sardinië? Natuurlijk niet! Je mocht het niet weten! Naar schatting heeft het Smithsonian Institute alleen al op Amerikaanse bodem meer dan 10.000 skeletten van reuzen vernietigd.
Reuzen waren echt en gedocumenteerd.
Na de modderoverstroming vernietigde het Smithsonian Instituut meer dan 10.000 reuzenskeletten die op Amerikaanse bodem waren gevonden.
Reuzen…

13 Bloedlijnen en 13 Obelisks in Rome

13 Bloedlijnen in Rome

Steeds meer mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de Illuminati-bloedlijnen die achter de schermen de geheime schaduwregering vormen. Veelgenoemde namen zijn de Rothschilds, koninklijke bloedlijnen, het Vaticaan of de neocons zoals Bush en Rockefeller. Toch zijn ook dit niet de ware krachten achter de schermen, of de mensen met de meeste macht. De machtigste elite bovenaan de piramide van de wereldwijde machtsstructuur behoort tot de ‘zwarte adel’. Met name de zwarte adel die zelf niet in de schijnwerpers staat, vormt de duistere krachten achter de bekende koningshuizen, Jezuïeten en allerlei geheime genootschappen.

Volgens ingewijden leiden alle wegen van deze kwaadaardige elite uiteindelijk naar Rome. Daar staan een aantal aristocratische families (die behoren tot de zwarte adel) aan het roer, die ook de maffia en het Vaticaan besturen. Cobra omschrijft deze families als de Archon-families en volgens hem is de familie Farnese (die ook tot de zwarte adel behoorde) de belangrijkste architect van de Cabal, die door de Jezuïeten is opgericht. Naar aanleiding van een recente video, waarbij Benjamin Fulford ingaat op het machtsvacuüm na de dood van David Rockefeller, ontving hij onderstaande informatie over deze zwarte adel, de Zoroastrische bloedlijnen die vooral in Italië zijn gevestigd.
In het bericht aan Fulford schrijft een anonieme bron: “In de video zeg je dat je gelooft dat “De Rothschilds neutraal zijn en met rust gelaten willen worden.” Ik kan je verzekeren dat allen in de absolute machtsposities zoals de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de Paus, de verborgen Jezuïeten hiërarchie, et cetera, allemaal één grote familie zijn. Zij zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes van elkaar. Ik ken sommige van deze mensen, dus laat je niet voor de gek houden!
Ze zijn zoals Medusa, één enkelvoudig, maar ingewikkeld brein met daaraan verbonden vele kleine slangenhoofden. De belangrijkste figuren zijn zelfs niet eens zichtbaar voor het publiek, waarbij de top van de piramide bekend staat als de zwarte adel, ofwel de antieke Egyptische heersers van de Ptolemaeïsche dynastie, het Saturnalia broederschap, of “De échte 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati.”
Onderstaande lijst van criminele families hebben de volledige macht over de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten), de Hoge Grijze Council van Tien, de Zwarte Paus, de Witte Paus en al het andere waar je vaak over spreekt, inclusief de koningshuizen die zijn verspreid over de hele wereld. Dit zijn de families die het ingewikkelde brein, het hoofd van de slang vormen.

De zelfbenoemde 13 Luceferiaanse semi-goden die heersen over hun eigen G.O.D. (Goud-Olie-Drugs):

• Huis van Boria
• Huis van Breakspeare
• Huis van Somaglia
• Huis van Orsini (Orso)
• Huis van Conti
• Huis van Chigi
• Huis van Colonna
• Huis van Farnese
• Huis van Medici
• Huis van Gaetani
• Huis van Pamphili
• Huis van Este
• Huis van Aldobrandini

Daar komt nog eens bij …….
14 • Huis van Guelph/Welf (Neri)
15 • Huis van Pallavicini (Palatinus)
16 • Huis van Torlonia
17 • Huis van Odescalchi
Veel van deze families zijn vervlochten met elkaar en andere misdaad families. Click the link ….

• Zoals je ziet behoren de Rothschilds niet eens bij de top 13. Er zijn natuurlijk andere machtige criminele families zoals de Maximus Familie en de Pallavicini familie (Maria Camila Pallavicini is machtiger dan koningin Elizabeth). Ja, koningin Elizabeth is ondergeschikt aan deze mensen. De meest machtige man in de wereld is de Grijze Paus. Zijn naam is Pepe Orsini en hij woont ergens in Italië, waarschijnlijk in Venetië en het Vaticaan. Hij bestuurt de Zwarte en de Witte pausen, die nu beide tot het gewone volk behoren. De Grijze Paus laat zich nooit zien!

Wist je dat David Rothschild getrouwd is met prinses Olimpia Aldobrandini? Omdat ze allemaal een grote familie zijn, die voortdurend hun achternaam veranderen om de samenzwering te verbergen en publiek onderzoek te vermijden. Veel van deze mensen wonen nu in Azië, voornamelijk in China, India, Japan, Singapore, Indonesië en de Filipijnen. Wat vertelt je dat? Ja, om een nieuwe Nieuwe Wereld Orde te creëren met Azië aan het roer. Dit is waarom zij successievelijk alle Amerikaanse industriële infrastructuur naar Azië en China hebben verplaatst.

In het kort is de Zwarte Paus de President van deze wereld en de Bourbon Koning van Spanje is de Monarch van de wereld (niet koningin Elizabeth zoals velen denken). Hij bestuurt het Vaticaan via de Jezuïeten — de Spaanse Borgias / Borja hebben de Jezuïeten gecreëerd — en staat ook bekend als de Koning van Jeruzalem. (Wat vertelt je dit over wie er heimelijk over de Zionistische-Khazarische ruige staat van Israël regeert?) De Grijze Paus is de ‘voorbestemde’ heerser van dit alles!

Waarom zijn het altijd Italianen zijn en geen Spanjaarden die heersen over Vaticaanstad? Dit is omdat hun manier van opereren zodanig is, dat zij de show vanachter de schermen runnen, zonder enige publiciteit of publieke bijval als toevoeging aan de meer dan 500 jaar oude haat van de Italianen naar de Spanjaarden. (Voor details zie de geschiedenis van de verschrikkelijke heerschappij van Paus Alexander VI en ook de scheiding tussen Henry VIII en Catherine van Aragon uit Spanje.)

We moeten ophouden om naar landen te kijken als onze vijanden en moeten op zoek gaan naar deze bloedlijnen en hun ‘grondtroepen’ zoals: het Committee of 300, de Bilderbergers, de Trilateral Commission, et cetera, aangezien zij onze échte vijanden zijn, niet alleen van de mensheid, maar van de hele planeet! Als we echt een machtsvacuüm willen creëren, moeten we aan de top van de piramide een aantal echte veranderingen implementeren in de richting van deze gedemoniseerde mensen. Sla geen acht meer op alle kunstschatten die binnen hun terreinen liggen opgeslagen, want voor elk jaar dat een van hen leeft, sterven er 10.000 van ons. We moeten hen plat bombarderen voordat ze ons plat bombarderen, zo simpel is Benjamin.

Weet je wie dat is? De machtigste man ter wereld!
Pepe Orsini… alias Domenico Napoleone Orsini,
De Grijze Paus Chef van de Rothschilds. Chef van de Rockefeller’s
Hoofd van het Vaticaan, Chef van de volledige zwarte adel
(U zult zulke gezichten niet in de pers zien..Tijd om ze aan het licht te brengen!)

Orsini is een Italiaanse adellijke familie die een van de meest invloedrijke prinselijke families was in het middeleeuwse Italië en het Renaissance Rome . Tot de Orsini-familie behoren drie pausen: Celestine III (1191-198), Nicolaas III (1277-1280), [1] en Benedictus XIII (1724-1730). Daarnaast omvatte de familie 34 kardinalen , talrijke condottieri en andere belangrijke politieke en religieuze figuren.

Oorsprong
Volgens hun eigen familielegende stammen de Orsini af van de Julio-Claudische dynastie van het oude Rome . De Orsini voerden eeuwenlang een politieke vete met de familie Colonna in Rome, [3] totdat deze werd gestopt door pauselijke bul in 1511. In 1571 trouwden de hoofden van beide families met de nichtjes van paus Sixtus V als een daad van verzoening.

De Orsini stammen naar verluidt af van de familie Bobone die in de 11e eeuw in Rome bestond. De eerste leden gebruikten de achternaam van Bobone-Orsini. Het eerste bekende familielid was ene Bobone, in het begin van de 11e eeuw, vader van Pietro, die op zijn beurt vader was van Giacinto Bobone (1110-1198), die in 1191 paus werd als Celestine III. Een van de eerste grote nepotistische pausen, hij maakte twee van zijn neven kardinalen en stond zijn neef Giovanni Gaetano (Giangaetano, overleden 1232) toe om de leengoederen van Vicovaro , Licenza , Roccagiovine en Nettuno te kopen , die de kern vormden van de toekomstige territoriale macht van de familie.

De achternaam Bobone ging verloren met zijn kinderen, die de domo filiorum Ursi werden genoemd . Twee van hen, Napoleone en Matteo Rosso de Grote (1178-1246), verhoogden het aanzien van de familie aanzienlijk. De eerste was de stichter van de eerste zuidelijke linie, die in 1553 uitstierf met Camillo Pardo. Hij verkreeg de stad Manoppello , later een graafschap, en was gonfaloniere van de pauselijke staten . Matteo Rosso, genaamd de Grote, was de effectieve heer van Rome vanaf 1241, toen hij de keizerlijke troepen versloeg , tot 1243, met de titel van senator. Twee van zijn zonen, en Napoleone, waren ook senatoren. Matteo verdreef de traditionele rivalen van de familie , de familie Colonna , uit Rome en breidde de Orsini-territoriums zuidwaarts uit naar Avellino en noordwaarts naar Pitigliano . Tijdens zijn leven was het gezin stevig in de Guelph- factie. Hij had een tiental zonen, die de leengoederen na zijn dood verdeelden: Gentile (gestorven in 1246) ontstond uit de Pitigliano-lijn en de tweede zuidelijke lijn, Rinaldo die van Monterotondo , Napoleone (overleden 1267) die van Bracciano , en een andere Matteo Rosso die van Montegiordano , van de naam van de wijk in Rome die het fort van de familie huisvest. De meest vooraanstaande van zijn zonen wasGiovanni Gaetano (gestorven 1280): tot paus gekozen als Nicolaas III , hij noemde zijn neef Bertoldo (gestorven in 1289) als graaf van Romagna , en liet twee neven en een broer kardinalen maken.

De tweede zuidelijke lijn
De opkomst van de Orsini stopte niet na de dood van Nicholas. Bertoldo’s zoon, Gentile II (1250-1318), was twee keer senator van Rome, podestà van Viterbo en, vanaf 1314, Gran Giustiziere (“Grote Rechter”) van het Koninkrijk Napels . Hij trouwde met Clarice Ruffo, dochter van de graven van Catanzaro , en vormde een alliantie van de machtigste Calabrische dynastie. Zijn zoon Romano (1268-1327), Romanello genaamd, was in 1326 koninklijk vicaris van Rome en erfde het graafschap Soana door zijn huwelijk met Anastasia de Montfort, gravin van Nola. Romano’s houding was duidelijk Guelph. Na zijn dood verdeelden zijn twee zonen zijn leengoederen en vormden de Pitigliano en de tweede zuidelijke lijn.

Roberto (1295-1345), de kleinzoon van Gentile II, trouwde met Sibilla del Balzo, dochter van de Grote Senechal van het Koninkrijk Napels. Onder zijn zonen werd Giacomo (gestorven op 13 augustus 1379; deken van Salisbury , aartsdiaken van Leicester en aartsdiaken van Durham ) in 1371 door Gregory XI tot kardinaal gemaakt , terwijl Nicola (27 augustus 1331 – 14 februari 1399) de graafschappen Ariano verkreeg en Celano . Deze laatste was ook senator van Rome en breidde de familiegebieden in Lazio en Toscane uit .

Zijn tweede zoon, Raimondello Orsini del Balzo , ondersteund Charles III ‘ coup d’état in Napels tegen Koningin Joan I . Onder koning Ladislaus was hij een van de weinige Napolitaanse leenmannen die hun territoriale macht konden behouden na de koninklijke oorlog tegen hen. Bij zijn dood in 1406 werden echter de zuidelijke Orsini-leengoederen in beslag genomen. De relaties met de koninklijke familie bleven koud onder Joan II ; Echter, toen Raimondello’s zoon Giannantonio (1386-1453) zijn troepen stuurde om haar te helpen tegen de usurpatiepoging van Jacobus van Bourbon, ontving hij in ruil daarvoor het Prinsdom Taranto .

De banden met het hof namen verder toe onder Sergianni Caracciolo , Joan’s minnaar en Grote Senechal. Een jongere broer van Giannantonio trouwde met een van Sergianni’s dochters. De Orsini veranderde echter van kant toen Alfonso V van Aragon zijn verovering van het koninkrijk Napels begon. Giannantonio werd bekroond met het hertogdom Bari , de positie van Grote Connestable en een apanage van 100.000 ducati . Giannantonio bleef trouw aan Alfonso’s erfgenaam, Ferdinand I , maar werd gedood tijdens een opstand van edelen. Omdat hij stierf zonder wettige zonen, werden veel van zijn bezittingen opgenomen in de Koninklijke Kamer.

Pitigliano-lijn
Deze lijn werd geïnitieerd door Guido Orsini, de tweede zoon van Romano, die het graafschap Soana erfde , aan de westelijke kant van het meer van Bolsena in het zuiden van Toscane. [4] Hij en zijn nakomelingen regeerden over de leengoederen van Soana, Pitigliano en Nola , maar in het begin van de 15e eeuw veroorzaakten oorlogen tegen de Republiek Siena en de Colonnas het verlies van verschillende gebieden. Bertoldo (gestorven in 1417) slaagde erin om alleen Pitigliano te behouden, terwijl zijn kleinzoon Orso (gestorven op 5 juli 1479) graaf van Nola was en als condottiere vocht onder de hertog van Milaan en de Republiek Venetië. Later trad hij in dienst van Ferdinand I van Napels, maar omdat hij niet had deelgenomen aan de samenzwering van de baronnen, werd hij beloond met de leengoederen van Ascoli en Atripalda . Hij nam deel aan de Aragonese campagne in Toscane en sneuvelde bij het beleg van Viterbo.

Het meest opvallende lid van de Pitigliano-lijn was Niccolò , een van de belangrijkste condottiere van die tijd. Zijn zoon Ludovico (overleden 27 januari 1534) en zijn neef Enrico (overleden 1528) namen deel aan de Italiaanse oorlogen in dienst van zowel Frankrijk als Spanje , vaak wisselend van kant met het typische gemak van de Italiaanse militaire leiders van die tijd. Twee van Ludovico’s dochters trouwden met relevante figuren: Geronima met Pier Luigi Farnese , onwettige zoon van paus Paulus III en Marzia met Gian Giacomo Medici van Marignano , een belangrijke generaal van het Spaanse leger.

De lijn begon te vervallen na het verlies van Nola door Ludovico, die ook gedwongen werd de Sienese heerschappij over Pitigliano te aanvaarden. Onder zijn zoon Giovan Francesco (gestorven op 8 mei 1567) kwam het graafschap in de baan van de groothertog van Toscane . Later werd de poging van Alessandro (gestorven op 9 februari 1604) om de titel van Monterotondo te verkrijgen, gedwarsboomd door paus Gregorius XIII . Zijn zoon Giannantonio (25 maart 1569 – 1613) verkocht Pitigliano aan Toscane, in ruil voor het markiezaat van Monte San Savino .

De lijn stierf in 1640 uit met de dood van Alessandro.

Monterotondo-lijn
Deze lijn is opgericht door Rinaldo, de derde zoon van Matteo Rosso de Grote. Zijn zoon, Napoleone, werd kardinaal in 1288 en bleef een vooraanstaand lid van de Curie tot aan zijn dood in Avignon in 1342.

Deze tak van de familie was vaak betrokken bij de baronstrijd van Rome in de late middeleeuwen, waarbij ten minste drie leden van de familie tot senatoren werden gekozen, terwijl anderen als condottieri vochten. Francesco nam in 1370 deel aan de oorlog van Florence tegen de Visconti van Milaan . Orso (gestorven 24 juli 1424) stierf vechtend voor de koning van Napels in de Slag bij Zagonara tegen de Milanezen. Zijn zonen Giacomo (overleden 1482) en Lorenzo (1452) streden om de Pauselijke Staten, Napels en Florence. Een van Giacomo’s dochters, Clarice (1453–30 juli 1488) werd de vrouw van Lorenzo de’ Medici . Franciotto Orsini werd in 1517 door Leo X tot kardinaal gemaakt .

Het belangrijkste lid van de Monterotondo Orsini’s was Giovani Battista Orsini , die kardinaal werd onder Sixtus IV (1483). Hij was waarschijnlijk een van de initiatiefnemers van het mislukte complot tegen Cesare Borgia in 1502, werd vermoord op 22 februari 1503 als vergelding, samen met andere leden van de familie: Giulio overleefde zijn gevangenschap onder Cesare, en Paolo en Francesco 4de Hertog van Gravina werden gewurgd tot overlijden op 18 januari 1503.

De lijn raakte in verval vanaf het einde van de 16e eeuw, toen verschillende leden om verschillende redenen werden vermoord of hun land verloren. Zijn laatste vertegenwoordigers Enrico (gestorven op 12 september 1643) en Francesco (1592 – 21 september 1650) verkochten Monterotondo in 1641 aan de Barberini .

Bracciano-lijn
Napoleone, een andere zoon van Matteo Rosso de Grote, ontving Bracciano, Nerola en andere landen in wat nu het noorden van Lazio is . In 1259 was hij senator van Rome. Dankzij de strategische posities van hun leengoederen en hun beroemde kasteel dat in 1426 in Bracciano werd gebouwd, waren ze de machtigste Orsini-linie in Lazio. Graaf Carlo (overleden na 1485), zoon van een andere Napoleone (overleden op 3 oktober 1480), was pauselijke Gonfaloniere. Door zijn huwelijk met een Francesca Orsini van Monterotondo werd Gentile Virginio Orsini . geboren, een van de meest prominente figuren van de Italiaanse politiek in de late 15e eeuw. Na de dood van Carlo, breidde hij de ambtstermijn van de familie uit met land geërfd door zijn vrouw, een andere Orsini uit Salerno, en vooral was hij een van de favorieten van Ferdinand I van Napels, die hem aanstelde als Grote Constable van Napels. Samen met zijn neef, de kardinaal Giovanni Battista, behoorde hij tot de felste tegenstanders van pausen Innocentius VIII en Alexander VI . In 1492 kocht Gentile Virginio het graafschap Anguillara van Franceschetto Cybo .

Tijdens de afdaling van Karel VIII van Frankrijk naar Italië, slaagde hij erin Bracciano te behouden. Ferdinand II liet zijn leengoederen in beslag nemen en zette hem op in Castel dell’Ovo , waar hij in 1497 werd vergiftigd. De familie herstelde deze tegenslag onder de vriendelijkere Medici-pausen van het begin van de 16e eeuw. Zijn zoon Giangiordano was prins-assistent van de pauselijke troon . Zijn neef Virginio was een beroemde admiraal voor de Pauselijke Staten en Frankrijk, maar in 1539 liet hij zijn leengoederen in beslag nemen op beschuldiging van verraad.

Paolo Giordano werd in 1560 tot eerste hertog van Bracciano gemaakt. De zoon van Girolamo Orsini en Francesca Sforza , hij was kleinzoon van vaders kant van Felice della Rovere [5] (onwettige dochter van paus Julius II ) en Gian Giordano Orsini en, aan de kant van zijn moeder, van graaf Bosio Sforza en Costanza Farnese , een onwettige dochter van paus Paulus III . Een volleerd condottiero, hij was echter ook een meedogenloze figuur die zijn vrouw Isabella de’ Medici liet vermoorden. Voor deze en andere moorden moest hij naar Noord-Italië vluchten. Hij werd opgevolgd door Virginio, wiens erfgenaam Paolo Giordano II met de prinses van Piombino trouwde en prins van het Heilige Roomse Rijk werd . Zijn broer Alessandro was kardinaal en pauselijke legaat, en een andere broer, Ferdinando (gestorven op 4 maart 1660) verwierf de activa van de andere lijn van San Gemini . In de 17e eeuw verhuisden de hertogen van Bracciano hun residentie naar Rome. Dit, samen met een algemene economische decadentie, beschadigde het hertogdom, en de laatste hertog en prins, Flavio (4 maart 1620 – 5 april 1698) werd gedwongen door de enorme schulden om het te verkopen aan Livio Odescalchi .

Gravina lijn
De lijn van Gravina, van de naam van de gelijknamige stad in Apulië , is de enige bestaande lijn van de Orsini. Het stamt af van Francesco (overleden 1456), een zoon van graaf Carlo van Bracciano. Het grootste deel van zijn leengoed bevond zich in het noorden van Lazio, maar hij kwam in de Napolitaanse baan terecht toen hij in 1418 door Sergianni Caracciolo werd geroepen om te vechten tegen de Angevine-troepen, die hij versloeg. Door huwelijk verkreeg hij de titel van graaf van Gravina . Hij werd door koning Alfonso tot hertog van Gravina benoemd, een titel die definitief werd toegekend aan zijn zoon Giacomo (gestorven in 1472), waaraan de graafschappen Conversano , Campagna en Copertino waren toegevoegd . Twee van Francesco’s zonen, Marino (overleden 1471) enGiovanni Battista (overleden op 8 juni 1476), waren respectievelijk aartsbisschop van Taranto en Grootmeester van de Ridders van Rhodos .

De vierde hertog, Francesco, maakte deel uit van een samenzwering samen met zijn broers Giulio en Paolo tegen Cesare Borgia, maar werden ontdekt, en Francesco werd op 18 januari 1503 gewurgd samen met zijn broer Paolo. Een van Francesco’s neven, Flavio Orsini , werd in 1565 tot kardinaal benoemd. De vijfde hertog, Ferdinando (gestorven op 6 december 1549), liet al zijn leengoederen in beslag nemen door de Spanjaarden, maar hij herwon ze na een betaling van 40.000 scudi.

Na de erfgenaamloze dood van hertog Michele Antonio (26 januari 1627), ging zijn land over op zijn neef Pietro Orsini, graaf van Muro Lucano (overleden 1641). Zijn neef Pier Francesco , die afstand had gedaan van de opvolging ten gunste van zijn broer Domenico om een Dominicaan te worden , werd later tot paus gekozen met de naam Benedictus XIII.

Zijn opvolger verhief de neef van Benedictus XIII, prins Beroaldo Orsini , tot de waardigheid van prins-assistenten van de pauselijke troon (titel die tot 1958 werd gehouden), nadat keizer Karel VI hem al in 1724 tot prins van het Heilige Roomse Rijk had gemaakt . De laatste kardinaal van de familie was Domenico .

Deze tak van de familie verhuisde in de 18e eeuw naar Rome, waar hertog Domenico (23 november 1790 – 28 april 1874), in 1823 trouwde met Maria Luisa Torlonia . In 1850 was hij minister van oorlog en luitenant-generaal van de pauselijke legers , en ook senator van Rome.

De resterende prinselijke familie wordt vertegenwoordigd door prins Domenico Napoleone Orsini, hertog van Gravina (geb. 1948). Zonder zonen of mannelijke afstammelingen is de erfgenaam van het hertogdom van Gravina zijn ongehuwde broer Don Benedetto Orsini (b. 1956), gevolgd door zijn neef prins Lelio Orsini d’Aragona (b. 1981), wiens moeder prinses Khetevan is Bagration-Mukhransky .

Klik voor de namen van vele Orsini familieleden, die staan onder op deze site Click the link for English

Vergeet niet dat de Grijze Paus de Zwarte en de Witte Paus controleert. Er zijn eigenlijk 3 Pausen!
Ptolemaeïsche dynastie en geïncarneerde archonische heerser

Ptolemaeën
De Ptolemaeën (meervoud van Ptolemaeus), ook wel Ptolemaeërs (soms ook “Ptolemeërs”), is een uit Macedonië stammende koninklijke dynastie die van 305 v.Chr. tot 30 v.Chr., na de dood van Alexander de Grote, over Egypte regeerde. Alexander had Egypte veroverd en bij zijn wereldrijk gevoegd. Na zijn dood bleek echter dat er geen opvolger klaarstond. Zijn generaals probeerden dan ook elk een deel van het rijk onder hun macht te krijgen. Ptolemaeus I Soter slaagde erin in Egypte de opvolger van Alexander te worden. Zijn dynastie wordt de Ptolemaeïsche dynastie genoemd en is tevens de laatste faraonische dynastie. Zij worden ook weleens de Lagiden genoemd, naar de naam van Ptolemaeus’ vader Lagos. Deze dynastie ging ten onder toen Cleopatra VII en Marcus Antonius werden verslagen door een Romeinse legermacht onder leiding van de jonge Octavianus.

Ingewikkelde stamboom
De stamboom en de elkaar vaak overlappende regeringsperioden van de verschillende Ptolemaeën is erg lastig in beeld te krijgen omdat ze allemaal de naam Ptolemeus of Cleopatra hadden. Ook waren incestueuze huwelijken tussen broer en zus, met nakomelingen, naar oud faraonisch gebruik maar door de Grieken verafschuwd, heel gewoon bij hen. Vaak regeerden ze ook samen met een broer of zus. De bekendste Ptolemee was tevens de laatste: Cleopatra (VII). Hieronder een vereenvoudigd schema van de stamboom.
Click the link … En lees en kijk daar verder …

13 Obelisks in Rome …
Wat als … Elke Obelisk voor 1 van de 13 Families staat ??
Want welke stad heeft er 13 staan ?? Niet een wat ik weet …
En daar staan er toevallig 13 …
En er ook nog eens 13 Bloedlijnen zijn …
Click the link …. En lees daar verder ….

Mysteries van Rome

De 13 Zoroastrische Illuminati heersende families van de planeet > > Artikel … 20 – 07 – 2012
Er zijn 13 Illuminati Zoroastrische bloedlijnen die de jezuïet beheersen, die het Vaticaan en de wereld beheersen
Ze werden waarschijnlijk gevormd tijdens de Ptolemaeïsche dynastie en geïncarneerde archonische heersers;
Allemaal gecontroleerd door de Jezuïetenorde en hun Ridders van Malta en Teutoonse Ridders, allemaal gevestigd in door raketten beschermde Borgo Santo Spirito in Rome.
Pepe Orsini – Italië
Henry Breakspear – Macau, China
Dit is eindelijk de ware kracht.
Dit is de Guelph en de Ghibelline macht over de mensheid.
De familie Cecil werd bestuurd door de machtige jezuïetenfamilie die bekend staat als de Pallavicini.
Maria Camilla Pallavicini is veel machtiger dan koningin Elizabeth II.
De koningin en prins Philip zijn volledig ondergeschikt aan de pauselijke bloedlijn, de familie Breakspear en hun jezuïet UKHQ op 114 Mount Street.
Ga alsjeblieft studeren wie Elizabeth I dat astronomische bedrag financierde om tegen de Spanjaarden te vechten, ja Pallavicini.
De machtigste man op dit moment in de samenzwering over deze wereld is een Romein met de naam PEPE ORSINI van de machtige Romeinse pauselijke bloedlijn de Orsini, ook bekend als Orso en de oude Maximus-familie.
Er is niemand machtiger dan deze figuur die echt de grijze paus is.
De pauselijke bloedlijnen zijn de geheime schaduwhiërarchie van de jezuïetenorde, zelfs achter de zwarte paus die op nummer 1 staat.
Deze krachtige bloedlijnen zijn de Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese & Aldobrandini.
Je zult zien dat David Rothschild in de Aldobrandini trouwt met de mooie prinses Olimpia Aldobrandini.
Een ander echt hoofd hiervan is Henry Breakspear die nu in Macau in China woont.
Veel van de hoofden van de pauselijke bloedlijn wonen nu in Azië en India. Wat zegt dat jou?
De huidige zwarte paus, Adolfo Nicholas, werd naar voren gekocht voor de positie vanwege de jezuïeten die Azië tot stand brachten als de volgende machtsspeler op de agenda.
Zowel deze zwarte paus als de witte paus zijn niet van de pauselijke bloedlijn, ze zijn allebei gewone mensen.
Ik heb de machtigste families op aarde genoemd. Ik heb de Grijze Paus die tussen wit en zwart genoemd, maar ongezien
Saturnalian Brotherhood – De echte 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati
Deze heersers van de Egyptische Ptolemaeïsche dynastie hebben de volledige controle over het gezelschap van Jezus, de Hoge Grijze Raad van Tien en de Zwarte Paus
Dit is wat goede informatie over de Black Pope:
De ‘zwarte paus’, algemene jezuïet-overste (de president van de wereld), spreekt op de Loyola ‘Military Fortress ‘ University in zijn niet-geratificeerde 14e amendement ‘Little Rome’ DC United States Corporation.
Een bedrijf onder de International Maritime Admiralty Law (Uniform Commercial Code) gebaseerd op het kerkelijk recht van het Vaticaan en geperfectioneerd door het Romeinse Rijk .
Hij liegt over zijn macht, hij is over de paus vanaf 1814.
Hij dient en werkt alleen met de schaduw Jezuïeten, namelijk de pauselijke bloedlijn van Orsini, Breakspear, Aldobrandini, Farnese en Somalië.
Adolfo is niet van de pauselijke bloedlijn, sommige zwarte pausen waren dat wel.
De volgende aan de macht onder de jezuïeten is de Bourbon , koning Juan Carlos van Spanje. De Romeinse Monarch of the World, The King of Jerusalem en SMOM Military Navigator.
Dit is op dit moment het ware krachtsysteem van de wereld.
Adolfo dient als een militaire generaal die de mysteriescholen van het zoroathrianisme en het mithraïsme beschermt.
De jezuïeten werden gecreëerd door de pauselijke bloedlijn Farnese tijdens het bewind van Farnese paus Paulus III.
Click the link … En lees daar verder … Deze site kun je op Nederlands zetten, rechts boven in de adres balk …

Plakkaat van Verlatinghe

Bezoek de website

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser.

Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Het besluit werd genomen in de vorm van een resolutie op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in ‘s-Gravenhage. De resolutie luidde: “Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.”

De resolutie werd van overwegingen voorzien door de griffier van de Staten-Generaal, de ervaren jurist Jan van Asseliers.De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581 en volgens overlevering beklonken met een Duc d’Alfs Uitluiding. Het plakkaat werd gedrukt bij de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.

De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.

Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d’ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t’overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden:

Te meer so wanneer d’ondersaten met ootmoedighe verthooninghe niet en hebben heuren voorsz. Prince konnen vermorwen, noch van zijn tirannich opset gekeeren ende also egeen ander middel en hebben om heure eighene, heure huysvrouwen, kinderen ende naecomelinghen aengeboren vryheyt (daer zy na de wet der natueren goet ende bloet schuldigh zijn voor op te setten), te bewaren ende beschermen, gelijck tot diversche reysen uut gelijcke oorsaecken in diversche landen, ende tot diversche tijden geschiet, en d’exempelen ghenoegh bekent zijn: twelck principalick in dese voorsz. landen behoort plaetse te hebben ende stadt te grijpen, die van allen tijden zijn gheregeert geweest ende hebben ook moeten geregeert worden navolgdende den eedt by heure Princen t’heuren aencome gedaen, na uutwijsen heurer privilegien, costumen ende ouden hercomen: hebbende oock meest alle de voorsz. landen haren Prince ontfangen op conditien, contrackten ende accoorden ende welcke brekende, oock nae recht den Prince van de heerschappye van den lande is vervallen.

Nu ist also, dat den Coninck van Spaengien, nae het overlijden van hooger memorie Keyser Kaerle de vijfde, van wien hy alle dese Nederlanden ontfanghen hadde, vergetende de diensten die so sijn Heer vader, als hy, van dese landen ende ondersaten derselver hadden ontfanghen, deur dewelcke besondere de Coninck van Spaengien soo loffelicke victorien teghens zijne vyanden verkregen hadde, dat zijnen naem ende macht alle de wereldt deur vernaemt ende ontsien wert: vergetende oock de vermaninge die de voorsz. Keiserlicke Majesteydt hem t’anderen tijden ter contrarien hadde ghedaen, heeft dien van den Raede van Spaengien (neffens hen wesende) die deurdien zy in dese landen en vermochten egheen bevel te hebben te gouverneren oft de principale staten te bedienen, gelijck zy in de Coninckrijcken van Napels, Sicilien, tot Milanen, in Indien ende ander plaetsen, onder des Conincks geweldt wesende, deden, kennende den meestendeel van hen den rijckdom ende macht derselver, hadden eenen nijt teghens dese voorsz. landen ende de vryheyt derselver in hen herte genomen, ghehoor ende gheloof ghegheven, denwelcken Raedt van Spaengien, oft eenighe van de principale van dien, den voorsz. Coninck tot diversche reysen voor ooghen ghehouden hebben, dat voor zijn reputatie ende Majesteyt beter was, dese voorsz. landen van nieuws te conquesteren, om daerover vryelick ende absolutelick te moghen bevelen (t’welck is tyranniseren nae zijn beliefte) dan onder alsulcken conditien ende restrictien (als hy hadde in ’t overnemen van de heerschappye van deselve landen moeten zweeren) die te regeren. Welcke volgende den Coninck zedert alle middelen ghesocht heeft dese voorsz. lande te brenghen uyt heure oude vryheydt in een slavernye onder ’t gouvernement van de Spaegnaerden: hebbende eerst, onder ’t decxsel van de religie, willen in de principaelste ende machtighste steden stellen nieuwe bisschoppen, deselve begiftende ende doterende met toevoeginghe ende incorporatie van de rijckste abdyen, ende hen bysettende negen canonicken, die souden wesen van zijnen Raedt, waeraf de drie souden besonderen last hebben over d’inquisitie, door dewelcke incorporatie deselve bisschoppen (die souden moghen geweest hebben sowel vreemdelingen als ingheborene) souden hebben ghehadt d’eerste plaetsen ende voysen in de vergaderinge van de Staten van de voorsz. landen ende geweest zijne creaturen, staende tot zijne bevele ende devotie: ende deur de voorsz. toegevoechde canonicken de Spaensche inquisitie ingebrocht, dewelcke in dese landen altijt so schrickelick ende odieus, als de uuterste slavernye selve, gheweest is, so een yegelijck is kennelick: sodat de voorsz. Keyserlicke Majesteyt deselve t’anderen tijden den landen voorgeslagen hebbende, deur die remonstrantie die men aen Zijne Majesteyt daerteghens gedaen heeft (thonende d’affectie die hy zijne ondersaten was toedraghende) die heeft laten varen: maer niettegenstaende diversche remonstrantien, so by perticulire steden ende provincien, alsoock van eenige principale heeren van den lande, namentlic den heere van Mongtiny ende den grave van Egmondt, tot dien eynde by consente van de hertoghinne van Parma, doen ter tijt regente over deselve landen, by advijse van den Rade van State ende Generaliteyt, na Spaengien tot distincte reysen gesonden, mondelinge gedaen: ende dat ook den voorsz. Coninck van Spaengien deselve mondelinghe goede hope hadde ghegheven van, naevolgende haer versoeck, daerinne te versien, heeft ter contrarien corts daernaer by brieven scherpelick bevolen de voorsz. bisschoppen, op zijn indignatie, terstont t’onfangen ende te stellen in de possessie van heure bisdommen ende geincorporeerde abdyen, de inquisitie te werck te stellen daer se te vooren was, ende d’ordonnantie van het concilie van Trenten (die in vele poincten contrarieerden de privilegien van de voorsz. landen) t’achtervolgen. Twelck gekomen zijnde ter ooren van de ghemeynte, heeft met redenen oorsake ghegheven van een groote beroerte onder haer ende eenen aftreck van de goede affectie, die zy als goede ondersaten den voorsz. Coninck van Spaengien ende zijne voorsaten altijdt toeghedragen hadden, besonder aenmerckende dat hy niet alleenlick en sochte te tyranniseren over hunne personen ende goet, maer ooc over heure conscientien, waervan zy verstonden niemant, dan aen Godt alleene, ghehouden te wesen rekeninge te gheven oft te verantwoorden: waerdeur ende uut medelijden van de voorsz. ghemeynte, de principaelste van den adel van den lande hebben in den jare 1566 seker remonstrantie overghegheven, versoeckende dat, om de ghemeynte te stillen ende alle oproer te verhoeden, Zijne Majesteydt soude de voorsz. poincten, ende besonder nopende de rigoureuse ondersoeckinge ende straffe over de religie willen versoeten, daerinne thoonende de liefde ende affectie die hy tot zijne ondersaten, als een goedertieren Prince was draghende. Ende om t’selfde al naerder ende met meerder authoriteyt den voorsz. Coninck van Spaegnien te kennen te gheven ende te verthoonen hoe nootelick het was voor het lants welvaren, ende om t’selfde te houden in ruste, sulcke nieuwicheden af te doen ende het rigeur van de contraventie van den placcate, op de saken van der religien gemaeckt, te versoeten, ter begeerte van de voorsz. Gouvernante, Rade van State ende van de Staten Generael van alle de landen, als ghesanten zijn nae Spaengnien gheschikt gheweest den Marckgrave van Berghen ende den voorsz. heere van Montigni in stede van dewelcke ghehoor te gheven ende te versiene op de inconvenienten die men voorghehouden hadde (die mits het uutstal van daerinne in tijts te remedieren so den noot uut heyschte, alreede onder de gemeynte meest in alle de landen begonst waren hen t’openbaren) heeft, door opruyen van den voorsz. Spaenschen Raedt, de persoonen, de voorsz. remonstrantie ghedaen hebbende, doen verclaren rebel ende schuldig van het crym van lesae Majestatis ende alsoo strafbaer in lijf ende goet: hebbende daerenboven de voorsz. heeren ghesanten namaels (meynende de voorsz. landen deur ’t gheweldt van den Hertogh van Alve gheheelick gebrocht te hebben onder zijn subjectie ende tyrannye) tegens alle gemeyne rechten, oock onder de wreetste ende tyrannichste Princen altijt onverbrekelick onderhouden, doen vanghen, dooden ende heure goeden confisqueren.

Ende al wast alsoo dat meest de beroerte in dese voorsz. landen deur toedoen van de voorsz. regente ende heure adherenten in ’t voorsz. jaer 1566 opghestaen, was gheslist, ende veele die de vryheyt des lants voorstonden, verjaeght, ende d’andere verdruct ende t’onder ghebrocht, soodat den Coninck egheen oorsake ter werelt meer en hadde, om de voorsz. landen met gewelt ende wapenen t’overvallen: nochtans om sulcken oorsake die den voorseyden Spaenschen Raet langhen tijdt ghesocht ende verwacht hadde (so opentlick de opgehouden ende gheintercipieerde brieven van den ambassadeur van Spaengien, Alana, in Vrankrijck wesende, aen de Herthoginne van Parma, doen ter tijt geschreven, dat uutwijsden) om te niet te mogen doen alle des landts privilegien, dat nae heuren wille by Spaengnaerden tyrannichlick te mogen gouverneren, als de Indien ende nieuwe geconquesteerde landen, heeft deur ingeven ende raedt van deselve Spaengnaerden (thoonende de cleyne affecktie die hy zijnen goeden ondersaten was toedraghende, contrarie van ’t gene hy heur, als heur Prince, beschermer ende goede herder schuldigh was te doen) nae dese landen, om deselve t’overvallen, gheschickt met groote heyrcracht den Hertogh van Alva, vermaert van strafheyt ende crudelitett, een van de principale vyanden van deselve landen, verselschapt, om als Raden neffens hem te wesen, met persoonen van gelijcke natuere ende humeuren.

Ende al wast so dat hy hier in de landen sonder slach oft stoot is gecomen ende met alle reverentie ende eere is ontfanghen van de arme inghesetene, die niet en verwachten dan alle goedertierenheyt ende clementie, ghelijck den Coninck hen dickwils met zijne brieven gheveynsdelick hadde toegheseyt: jae dat hy selfs van meyninge was te comen in persoone, om in als tot ghenoeghe van eenen yeghelicken ordre te stellen: hebbende oock ten tijden van het vertreck van den Hertoghe van Alve nae dese landen een vlote van schepen in Spaegnien, om hem te voeren, ende een in Zeelant om hem tegens te comen, tot grooten excessiven coste van den lande doen toereeden, om zijne voorsz. ondersaten t’abuseren ende te beter in ’t net te brengen: heeft niettemin den voorsz. Hertoghe van Alve terstont na zijn comste, wesende een vreemdelinck, ende niet van den bloede van den voorsz. Coninc, verclaert gehadt commissie van den Coninck te hebben van opperste Capiteyn, ende corts daernaer van Gouverneur Generael van den lande, teghens de privilegien ende oude hercomen desselfs. Ende openbarende ghenoegh zijn voornemen, heeft terstont de principale steden ende sloten met volcke beset, casteelen ende sterckten in de principaelste ende machtichste steden, om die te houden in subjectie, opgherecht, de principaelste heeren, onder ’t decksel van heuren raet van doen te hebben ende te willen employeren in den dienst van den lande, uut last van den Coninck vriendelick ontboden: die hem gehoor ghegheven hebben, doen vanghen, tegens de previlegien uut Brabant, daer se ghevanghen waren, ghevoert, voor hem selven (niet wesende heuren competenten rechter) doen betichten, ten lesten, sonder hen volkomelick te horen, ter doot veroordeelt ende openbaerlick en schandelick doen dooden: d’andere, beter kennisse van de gheveynstheyt der Spaengaerden hebbende, hun uuten lande houdende, verclaert verbeurt te hebben lijf ende goet, voor sulcks hun goet aenveerdt ende gheconfisqueert, omdat de voorsz. arme inghesetene hun niet en souden, t’ware met hare stercten oft Princen die heure vryheyt souden moghen voorstaen, connen oft mogen teghens ’t Paus geweld behelpen, behalvens noch ontallicke andere edelmans ende treffelicke borghers, die hy soo om den hals ghebrocht als verjaeght heeft, om hunne goeden te confisqueren. De reste van de goede inghesetene, boven den overlast die zy in heur wijfs, kinderen ende goeden leden, deur gemeyne Spaensche soldaten t’heuren huyse in gharnisoen ligghende, travaillerende met sovele diversche schattinghe, so mits heur bedwinghende tot gheldinghe tot de bouwinghe van de nieuwe casteelen ende forticicatie van de steden tot heure eyghen verdruckinghe, als met opbrenghen van honderste, twintighste ende thiende penninghen, tot betalinghe van den crijghslieden, so by hen medegebracht, als die hy hier te lande oplichte, om t’employeren tegens heur mede landtsaten en degene die het lants vryheyt met perijckel van heuren lijve aventuerden voor te staene, opdat, de voorsz. ondersaten verarmt wesende, egeen middel ter werelt en soude overblijven om zijn voornemen te beletten ende d’instrucktie, hem in Spaegnien gegeven, van het lant te trackteren als van nieuws geconquesteert, te beter te volbrenghen. Tot welcken eynde hy oock begonst heeft in de principale plaetsen d’ordre van justitie nae de maniere van Spaegnien (dierecktelick teghens de previlegien van den lande) te veranderen, nieuwe Raden te stellen ende ten lesten wesende buyten alle vreese, soo hem dochte, eenen thienden penninck fortselick willen oprechten op de coopmanschappen ende handtwercken, tot gantsche verderfenisse van den lande, gheheelick op de voorsz. coopmanschap ende handtwerck staende, nietthegenstaende menichvuldighe remonstrantien, by elck landt in ’t particulier, ende oock by allegader in ’t generael hem ter contrarien ghedaen: hetwelck hy oock met ghewelt soude volbracht hebben, ten ware gheweest dat deur toedoen van mijnen heere den Prince van Orangien ende diversche edelmans ende andere goede ingheborene, by den voorsz. Hertogh van Alve uuten lande gebannen, Zijne Vorst[elijke] G[enade] volgende ende meest in haren dienst wesende, ende andere inghesetene, wel gheaffectioneerde tot de vryheyt van het voorsz. vaderlant, Hollant ende Zeelandt corts daernaer niet meest en hadde hem afghevallen ende hun begeven onder de bescherminghe van den voorsz. heere Prince, tegens dewelcke twee landen den voorsz. Hertoge van Alve duerende zijn gouvernement, ende daernaer den groten Commandeur (die naer den voorsz. Hertogh van Alve, niet om te verbeteren, maer om denselven voet van tyrannie by bedeckter middelen te vervolghen, den voorsz. Coninck van Spaegnien hier te lande gheschickt hadde) hebben d’andere landen, die zy met heure garnisoenen ende opgerechte casteelen hielden in de Spaensche subjectie, bedwongen om heure persoonen ende alle heure macht te ghebruycken om die te helpen t’onderbrenghen, dies niet meer deselve landen, die zy tot heure assistentie als vooren emploeyeerde, verschoonende, dan oft se heur selfs vyanden waren gheweest: latende de Spaengnaerden, onder ’t decksel van ghemutineert te zijne, ten aensien van den grooten Commandeur in de stadt van Antwerpen gheweldichlick comen, daer ses weken lanck, tot laste van de burgheren, nae hunne discretie teeren ende daerenboven tot betalinghe van heure gheheyschte soldije, dieselve borgheren bedwinghende binnen middelen tijden (omme van het gheweldt van deselve Spaegnaerden ontslaghen te wesen) vier hondert duysent guldenen op te brengen, hebbende daernaer de voorsz. Spaensche soldaten, meerder stouticheydt ghebruyckende, hen vervoordert de wapenen openbaerlick teghens het landt aen te nemen, meynende eerst de stadt van Bruessele inne te nemen ende in stede van d’ordinarise residentie van den Prince van den lande, daer wesende, aldaer haren roofnest te houden, t’welk haer niet gheluckende, hebben de stadt van Aelst overweldigtt, daernaer de stadt van Maestricht ende de voorsz. stadt van Antwerpen gheweldichlick overvallen, ghesaccageert, gepilleert, ghemoort, gebrant en soo getrackteert, dat de tyrannichste ende crueelste vyanden van den lande niet meer oft arger en souden connen doen, tot onuutsprekelicke schade niet alleenlick van de arme ingesetene, maer oock van meest allen de natien van der werelt, die aldaer hadden haer coopmanschap ende ghelt. Ende niettegenstaende dat de voorsz. Spaegnaerden by den Rade van State (by denwelcken doen ter tijt mits de doot van den voorsz. grooten Commandeur te voren geschiet, het gouvernement van den lande was uut laste ende commissie van den voorsz. Coninc van Spaegnien aenveert) ten byzijne van Hieronomo de Rhoda, om heur overlast, fortse ende gewelt, ‘twelck zy deden, verclaert ende ghecondicht waren voor vyanden van den lande, heeft denselven Rhoda uut zijne authoriteydt (oft, soo ’t te presumeren is, uut krachte van seker secrete instrucktie die hy van Spaegnien hebben mochte) aenghenomen hooft te wesen van de voorsz. Spaegnaerden ende heure adherenten: ende (sonder aensien van den voorsz. Raet van Staten) te gebruycken den naem ende authoriteyt van den Coninck, te conterfeyten zijnen zegel, hem openbaerlick te dragen als gouverneur ende lieutenant van den Coninck, waerdeur de Staten zijn geoorsaeckt geweest ten selven tijde met mijnen voorsz. heere den Prince ende de Staten van Hollant ende Zeelant t’accorderen:

welck accoort by den voorsz. Raede van State, als wettige gouverneurs van den lande, is gheapprobeert ende goetgevonden geweest, om gelijkerhant ende eendrachtelick de Spangnaerden, des ghemeynen landts vyanden, te moghen aenvechten ende uut den lande verdrijven, niet latende nochtans, als goede ondersaten, binnen middelen tijden by diversche ootmoedighe remonstrantien neffens den voorsz. Coninck van Spaegnien, met alder vlijt ende alle bequame middelen moghelick wesende, te vervolghen ende bidden, dat den Coninck ooge ende regardt nemende op de troublen ende inconvenienten, dier alrede in dese landen gheschiedt waren ende noch apparentelick stonden te gheschieden, soude willen de Spaegnaerden doen vertrecken uuten lande ende straffen degene die oorsake geweest hadden van het saccagheren ende bederven van zijne principale steden ende andere onuutsprekelicke overlasten die zijn arme ondersaten geleden hadden, tot een vertroostinge van degene dien t’overkomen was ende tot een exempel van andere:

maer den Coninck, al was ‘t, dat hy met woorden hem gheliet of teghens zijnen danke en wille t’selfde gheschiet was ende dat hy van meyninghe was te straffen de hoofden daeraf ende voortane op de ruste van den lande met alle goedertierenheydt (als een Prince toebehoordt) te willen ordre stellen, heeft nochtans niet alleenlick egheen justitie oft straffe over deselve doen doen, maer ter contrarien ghenoegh met der daet blijckende, dat met zijnen consente ende voorgaenden Raede van Spaegnien al gheschiedt was, is by opghehouden brieven corts daernaer bevonden, dat aen Rhoda ende andre capiteynen (oorsake van ’t voorsz. quaet) by den Coninck selve gheschreven wort, dat hy niet alleenlick heur feyt goet vont, maer heur daeraf prees ende beloefde te recompenseeren, besondere den voorsz. Rhoda, als hem gedaen hebbende eenen sonderlinghen dienst, ghelijck hy hem oock tot zijnder wedercoomste in Spagnien ende alle andere (zijne dienaers van de voorsz. tyrannie in des landen gheweest hebbende) metter daet heeft bewesen. Heeft oock ten selven tijde (meynende des te meer d’oogen van de ondersaten te verblinden) den Coninck in dese landen gesonden voor gouverneur zijnen bastaerdtbroeder Don Johan van Oistenrijck, als wesende van zijnen bloede, diewelcke onder ’t decksel van goet te vinden ende t’approberen d’accord tot Gent gemackt, het toeseggen van de Staten voor te staene, de Spaengaerden te doen vertrecken ende d’auteurs van de ghewelden ende desordren in dese voorsz. landen gheschiedt te doen straffen ende ordre op de ghemeyne ruste van den lande ende heur oude vryheyd te stellen, sochte de voorsz. Staten te scheyden ende d’een landt voor, d’ander naer t’onder te brenghen, soo corts daernaer door de ghehenghenisse Gods (vyand van alle tyrannie) ondeckt is door opghehouden en gheintercipieerde brieven, daerby bleeck dat hy van den Coninck last hadde om hem te reguleren na de instructie ende het bescheet dat hem Roda soude gheven, tot meerder gheveynsthedt verbiedende, dat se malcanderen niet en souden sien oft spreken ende dat hy hem soude neffens de principaele heeren minlick draghen ende deselve winnen, totter tijt toe dat hy deur heure middel ende assistentie soude mogen Hollant ende Zeelandt in zijn gewelt crijgen, om dan voorts metten anderen te doen na zijnen wille. Gelijc oock Don Johan, niettegenstaende hy de pacificatie van Gent ende seker accoord, tussen hem ende de Staten van alle de landen doen gemaeckt, hadde solempnelick in presentie van alle de voorsz. Staten belooft ende gesworen t’onderhouden, contrarie van dien alle middelen sochte om de Duytsche soldaten, die doen ter tijdt alle de principaelste stercten ende steden hadden in bewaernissen, deur middel van hunne colonellen, die hy hadde tot zijnen wille ende devotie, met groote beloften te winnen ende so deselve stercten ende steden te krijghen in zijn gheweldt, ghelijck hy den meestendeel alreede ghewonnen hadde ende de plaetsen hiel voor hem toeghedaen, om deur dien middel deghene die hen t’soecken souden willen maken, om den voorsz. heer Prince ende die van Hollandt ende Zeelandt oorloge te helpen aendoen, feytelick daertoe te bedwinghen ende also een straffer ende crueelder inlandtsche oorloge te verwecken, dan oyt te vooren hadde geweest, twelk (gelijck ’t ghene dat geveynsdelick ende teghens de meyninge uutwendichlick gehandelt wort, niet langhe en can bedeckt blijven) uutbrekende eer hy volcomelick zijne intentie geeffectueert hadde, heeft t’selve nae zijn voornemen niet connen volbrengen, maer nochtans een nieuwe oorloghe in stede van vrede (daer hy hem t’zijner koemste af vanteerde) verweckt, noch jeghenwoordelick duerende.

Alle t’welck ons meer dan ghenoegh wettighe oorsake ghegeven heeft om den Coninck van Spaegnien te verlaten ende een ander machtigh ende goedertieren Prince, om de voorsz. landen te helpen beschermen en voor te staen, te versoecken, te meer dat in alsulcken desordre ende overlast de landen bat dan twintigh jaren van heuren Coning zijn verlaten geweest ende ghetrackteert niet als ondersaten, maer als vyanden, heur soeckende heur eyghen heer met cracht van wapenen t’onder te brengen, hebbende oock naer de aflijvicheydt van Don Johan deur den Baron van Selle, onder ’t decksel van eenighe bequame middelen van accoorde voor te houdene, ghenoegh verclaert de Pacificatie van Gendt, die Don Johan uut zijnen naem besworen hadde, niet te willen advoyeren en alsoo daghelicks zwaerder conditien voorgheslaghen. Dien niettegenstaende hebben niet willen laten by schriftelijcke ende ootmoedighe remonstrantien, met intercessie van de principaelste Princen van Kerstenrijck sonder ophouden te versoecken met den voorsz. Coninck te reconcilieren ende accorderen, hebbende oock lestmael langhe tijdt onse Ghesanten ghehadt tot Colen, hopende aldaer, deur tusschenspreken van de Keyserlicke Majesteydt en de Keurvorsten die daer mede ghemoeyt waren, te verkrijghen eenen versekerden peys, met eenighe gracelicke vryheyt, besondere van der religie (de conscientie ende Godt principalic raeckende), maer hebben by experientie bevonden, dat wy met deselve remonstrantien ende handelinghen niet en consten yet van den Coninc verwerven, maer dat deselve handelingen ende communicatien alleenlick voorgheslaghen werden ende dienden om de landen onderlinghe twistich te maecken ende te doen scheyden d’een van den anderen, om des te gevoechelicker d’een voor ende d’ander naer t’onder brenghen ende heur eerste voornemen nu met alder rigeur teghens haer te werke te stellen: t’welck naederhant wel openbaerlick gebleken is by seker placcaet van proscriptien, by den Coninck laten uutgaen, by denwelcken wy ende alle de officiren ende ingesetene van de voorsz. geunieerde landen ende heure partye volgende (om ons tot meerder desperatie te brenghen, alomme odieus te makene, de trafficque ende handelinge te beletten) verclaert worden voor rebellen, en als sulcx verbeurt te hebben lijf ende goet, settende daerenboven op het lijf van den voorsz. heere Prince groote sommen van penninghen, soodat wy gantselick van alle middele van reconciliatie wanhopende ende oock van alle andere remedie ende secours verlaten wesende, hebben, volghende de wet der natueren, tot beschermenisse ende bewaernisse van onsen ende den andere landtsaten rechten, privilegien, oude hercomen ende vryheden van ons vaderlant, van het leven ende eere van onse huysvrouwen, kinderen ende nacomelingen, opdat se niet en souden vallen in de slavernye van de Spaegnaerden, verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien, andere middelen bedwongen geweest voor te wenden, die wy tot onse meeste versekeringe ende bewaernisse van onse rechten, privilegien ende vryheden voorsz. hebben te rade gevonden.

Doen te wetene, dat wy t’gene voorsz. overgemerckt ende door den uutersten noot, als voore gedrongen zijnde, by gemeynen accoorde, deliberatie ende overdrage, den Coninc van Spaegnien verclaert hebben ende verclaren mits desen, ipso jure, vervallen van zijne heerschapye, gerechticheyt ende erffenisse van de voorsz. landen ende voortaene van egeene meyninghe te zijne denselven te kennen in eenige saken, den Prince, zijne hoocheyt, jurisdictie ende domeynen van dese voorsz. landen raeckende, zijnen naem als overheer meer te gebruycken oft by yemanden toelaten gebruyckt te worden, verclarende oock dien volghende alle officiers, justiciers, smale heeren, vassalen ende alle andere ingesetene van den voorsz. lande, van wat conditie oft qualiteyt die zijn, voortane ontslagen van den eede die zy den Coninck van Spaegnien, als heere van dese voorsz. landen gheweest hebbende, moghen eenichsins ghedaen hebben oft in hem ghehouden wesen.

Ende gemerckt uut oorsaken voorsz. den meestendeel van de geunieerde landen, by gemeynen accoorde ende consente van heure leden, hebben hun begheven ghehadt onder de heerschappye ende gouvernemente van den Doorluchtighen Prince den Hertogh van Anjou op seker conditien ende poincten, met Zijne Hoogheyt aenghegaen ende ghesloten, dat oock de Doorluchticheyt van den Eertzhertogh Matthias het gouvernement generael van den lande in onse handen heeft geresigneert ende by ons is geaccepteert gheweest, ordonneren ende bevelen allen justiciers, officiers ende andere die t’selfde eenichsins aengaen ende raken mag, dat zy voortaene den naem, titele, groote ende cleyne zeghelen, contre-zeghelen ende cachetten van den Coninck van Spaegnien verlaten ende niet meer en gebruycken en dat in plaetse van dien, soo langhe de Hoocheydt van den voorsz. Hertogh van Anjou, om noodelicke affairen, het welvaren van dese voorsz. landen rakende, noch van hier absent is (voor so vele den landen met de Hoogheyt van den voorsz. Hertogh van Anjou gecontrackteert hebbende aengaet) ende andersins d’andere by maniere van voorraet ende provisie sullen aennemen ende ghebruycken den tytele ende naem van ’t hooft ende landtraet, en middelertijdt dat t’selve hooft ende Raeden volcomelik ende dadelick ghenoemt, beschreven ende in oeffeninghe van hennen staet ghetreden sullen zijn, onsen voorsz. name.

Welverstaende dat men in Hollandt ende Zeelant sal ghebruycken den naem van hoogh geboren Vorst den Prince van Oraengien ende de Staeten van deselven landen, totter tijt toe den voorsz. landtraedt datelick sal inghestelt wesen, en sullen hun alsdan reguleren achtervolghende de consenten, by hun-lieden, op de instrucktie van den lantraet ende contrackt, met Zijne Hoogheyt aengegaen, ende in plaetse van des voorsz. Conincks zeghelen, men voortaene gebruycken sal onsen grooten zeghel, contre-zeghel ende cachetten in saecken, raeckende de ghemeyne regeringhe, daertoe den landtraedt volghende heure instructie sal gheauthoriseert wesen: maer in saecken, raeckende politie, administratie van juistitie ende andere particuliere, in elck lant besondere, sal gebruyckt worden by de Provinciale ende andere Raden den naem ende titele ende zeghel van den lande respectivelick, daer t’selfde valt te doene, sonder ander, al op de pene van nulliteyt van de brieven, bescheeden oft depeschen, die contrarie van t’gene voorsz. is, ghedaen oft gheseghelt zullen wesen. Ende tot beter ende sekerder volcominghe ende effectuatie van t’gene voorsz. is, hebben gheordonneert ende bevolen, ordonneren ende bevelen mits desen, dat alle des Conincks van Spaegnien zeghelen, in dese voorsz. geunieerde landen wesende, terstont nae de publicatie van desen, ghebrocht sullen moeten worden in handen van de Staten van elcke van de voorsz. landen respecktivelick oft denghenen, die daertoe by deselve Staten specialick sullen wesen ghecommitteert ende geauthoriseert, op pene van arbitrale correcktie. Ordoneren ende bevelen daerenboven, dat voortaene in egeenderhande munte van de voorsz. gheunieerde landen sal gheslaghen worden den naem, titele ofte wapenen van den voorsz. Coninck van Spaegnien, maer alsulcken slagh ende forme als gheordonneert sal worden tot eenen nieuwen gouden ende silveren penninck met zijne ghedeelten. Ordoneren ende bevelen insghelijcks den president ende andere heeren van den Secreeten Raede, mitsgaders alle andere cantselers, presidenten ende heeren van den Raeden provinciael ende alle die presidenten oft eerste rekenmeesters ende andere van allen de rekenkameren, in de voorsz. landen respecktive wesende, ende alle andere officiers ende justiciers, dat zy (als heur voortaene ontslagen houdende van den eedt, die zy den Coninc van Spaegnien hebben respectivelic naer luyt heurer commissien gedaen) schuldich ende gehouden sullen wesen in handen van den Staten ’s lants, daeronder zy respective resorteren, oft heur speciale gecommitteerde te doen eenen nieuwen eedt, daermede zy ons sweeren ghetrouwicheydt teghens den Coninck van Spaegnien ende allen zijne aenhanghers, al naervolghende het formulair, daerop by de Generale Staten gheraempt.

Ende sal men de voorsz. raeden, justiciers ende officiers, geseten onder de landen (met de Hoocheydt van den Hertogh van Anjou ghecontrackteerdt hebbende, van onsent wegen) gheven ackte van continuatie in hunne offitien, ende dat by maniere van provisie, totter aencompste toe van zijne voorsz. Hoogheyt, in plaetse van nieuwe commissien, inhoudende cassatie van heure voorgaende, ende voorsz. raeden, justiciers ende officiers, gheseten in den landen, met zijne voorseyde Hoogheyt niet ghecontrackteert hebbende, nieuwe commissien onder onsen naem ende zeghel, ten ware nochtans dat d’impetranten van heure voorsz. eerste commissien wedersproken ende achterhaelt werden van contraventie der previlegien des landts, onbehoorlickheyt oft ander diergelijcke saecken.

Ontbieden voorts den president ende luyden van den Secreten Raede, cancelier van den Hertoghdomme van Brabandt, mitsgaders den cantseler van den Furstendomme Gelre ende Graeffschap Zutphen, (president ende luyden van den Raede in Vlaenderen), president ende luyden van den Raede in Hollant, rentmeesteren oft de hooghe officieren van Beoist- ende Bewesterschelt van Zeelant, president ende Raede in Vrieslant, den schoutet van Mechelen, president ende luyden van den Raede van Utrecht ende allen anderen iusticieren ende officieren wien dat aengaen mach, heuren stedehouderen ende eenen yeghelicken van henlieden besondere, soo hem toebehooren sal, dat zy dese onse ordonnantie condighen ende uutroepen over alle den bedrijve van heure jurisdictie ende daer men is gewoonlick publicatie ende uutroepinge te doene, sodat niemant des cause van ignorantie pretenderen en mach, ende deselve ordonnantie doen onderhouden ende achtervolghen onverbrekelick ende sonder infracktie, daertoe rigoreuselick bedwinghende die overtreders in der manieren voorsz. sonder verdrach oft dissimulatie: want wy tot welvaren van den lande also hebben bevonden te behooren. Ende van des te doene ende wes daeraen cleeft, gheven wy u ende elcken van u die ’t aengaen mach, volcomen macht, authoriteydt ende sonderlingh bevel. Des t’oorconde hebben wy onsen zegel hieraen doen hanghen.

Ghegheven in onse vergaderinghe in ’s Gravenhaghe, den sessentwintichsten Julij MDLXXXI. Op de plijcke stont gheschreven: Ter ordonnantie van de voornoemde Staten.
Ende ghetekent, J. van Asseliers.

De orde van de bijen

Orde van Bijen
Ritueel van de eerste graad – Welwillendheid
Opening van Colony The Recording Bee rapt om te bestellen. King Bee naar First Colony Watchman: Broeder Watchman, controleer of alle bijen in onze kolonie in het bezit zijn van het huidige wachtwoord. First Colony Watchman loopt door de hal naar elk lid. Als iedereen een wachtwoord heeft, gaat hij naar het centrum van de hagel en spreekt King Bee aan: Eerste koloniewachter: Broeder King Bee, ik vind dat alle bijen van de kolonie in het bezit zijn van het huidige wachtwoord, Of, broeder King Bee, ik vind alle broeder Bijen van de Kolonie in het bezit van het wachtwoord met uitzondering van …. In dit geval: King Bee: Presenteer de Bee zonder het wachtwoord.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk ..

johnny depp en amber heard

De Fleur-de-Lis en de Bij > > Artikel …. Geplaatst op 27 september 2014
Gestileerde afbeeldingen van bijen, waarvan er vele niet waarneembaar zijn voor het voetgangeroog, symboliseren al tienduizenden jaren godinnen. Een vrij beroemd beeld waarvan velen denken dat het een bij symboliseert, zij het een moderner beeld dan de beroemde godinnenbeelden uit de prehistorie, is de fleur-de-lis. Hoe verleidelijk deze associatie ook mag zijn, ik heb altijd het gevoel gehad dat er onvoldoende visueel bewijs was. Onlangs kwam ik echter een intrigerend familiewapen tegen in Zuid-Duitsland, dat mijn mening hierover zou kunnen veranderen. Alvorens de vondst te onderzoeken, zou ik graag een ander iconisch beeld willen bekijken dat wat meer acceptatie heeft gekregen met betrekking tot zijn associatie met de bij. Ik spreek van de dubbele bijl.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

————————————-

De Bij en de ‘Fleur-de-Lys’: > > Artikel …. Geplaatst op 13 Januari 2015
{De Merovingers beschouwden de honingbij als heilig, 300 gouden bijen werden in de grafmantel van Childeric genaaid en vervolgens gebruikt door Napoleon, die zichzelf kroonde. Clovis-vrouw Clotilde van de Bourgondiërs en Bornholm moedigden het gebruik van de emblemen aan. De Bourgondiërs kwamen na 100 na Christus uit Burgunderland (bornholm). Bornholm waar de latere Tempeliers ronde kerken zijn gevonden. De rollen van Dagobert van Sion die in de kerk van Maria Magdalena in Rennes le Chateu zijn gevonden, komen later. De langharige prinsen van de Landeudoc in Zuid-Frankrijk, met hun vermeende afstamming van Maria, regeerden van de 5e tot de 8e eeuw in delen van Frankrijk en Duitsland, versloeg de Romeinse Syagrius en verenigde delen van wat Frankrijk zou worden. Het gebied was ook de zetel van de Katharen, ketters van de kerk die in het begin van de jaren 1200 tijdens de kruistocht tegen de albigenzen werd verwoest.
Click the link …. En lees daar verder ….

————————————-

De ‘Heilige Bij’… het oude Egypte… en de Merovingische Mythos… de iconografie van een zeer oude en geheimzinnige traditie: > > Artikel …. Geplaatst op 23 Februari 2018
(Afgebeeld: Boekomslag; ‘The Tears of Re: Beekeeping in Ancient Egypt 1st Edition door Gene Kritsky;
Volgens de Egyptische mythologie, toen de oude Egyptische zonnegod Re huilde, veranderden zijn tranen in honingbijen bij het aanraken van de grond. Om deze reden was de honingbij [https://www.facebook.com/…/a.573305…/589999704372354/…] heilig in de oude Egyptische cultuur. Van de kunst van bijen op tempelmuren tot het gebruik van bijenwas als helende zalf, de honingbij was een alomtegenwoordig cultureel motief in het oude Egypte vanwege zijn connectie met de zonnegod Re
Click the link …. En lees daar verder ….

Napoleon de vrijmetselaar-keizer
Op 15 augustus 2019 was het 250 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte werd geboren. Ondanks zijn tegenstrijdige karakter is hij ongetwijfeld een van de belangrijkste persoonlijkheden in de geschiedenis. Reeds vele generaties Fransen zijn vol bewondering, trots en niet aflatende interesse in het bestuderen van het leven van “korporaaltje”, die keizer werd.
Was Napoleon een vrijmetselaar? Historici hebben geen document dat dit zou kunnen bevestigen, maar veel onmiskenbare feiten bewijzen de extreme verbondenheid van Napoleon met de vrijmetselarij. Bovendien was het dankzij Napoleon dat de vrijmetselarij zich in Europa verspreidde en een massaverschijnsel werd. Hij veranderde de vrijmetselarij van een geheim genootschap, zoals het vroeger was, in een bijna officiële staatsgodsdienst, die alle Franse loges rond het Grand Orient verenigde.
Terug in Corsica groeide Bonaparte op omringd door vrijmetselaars – zijn vader en alle drie broers waren tenslotte vrijmetselaars. Het lijdt geen twijfel dat de familie de hele tijd over de vrijmetselarij sprak.

 • De jongste broer, Jerome Bonaparte (1784-1860) werd op 17-jarige leeftijd ingewijd in de Vrijmetselaars in de Mir Lodge in het oosten van Toulon. Zijn carrière heeft zich snel ontwikkeld. Een jaar later, in 1801, werd hij Grootmeester van de Grootmoedersloge van Westfalen, en in 1807 benoemde Napoleon hem tot koning.
 • De oudere broer, Joseph Bonaparte (1768-1844), werd ingewijd in de Lodge La Parfaite Sincérité (Perfecte oprechtheid) in het oosten van Marseille. In 1804 werd hij Grootmeester van het Grootoosten van Frankrijk en koning van Napels, en daarna koning van Spanje.
 • Ten slotte was Louis Bonaparte (1778-1846), de vader van de toekomstige Napoleon III, plaatsvervangend grootmeester van 1803 tot 1806, voordat hij werd opgevolgd door Jean-Jacques Regis Cambasseres.
 • De vrouw van Napoleon, keizerin Josephine de Beauharnais (1763-1814), werd ingewijd in een vrouwenloge in Straatsburg en bekleedde enige tijd de functie van grootmeester.
 • Eugène de Beauharnais, de enige zoon van Josephine uit haar eerste huwelijk, werd op 24-jarige leeftijd, nadat ze van haar stiefvader de titel van onderkoning van Italië had gekregen, de stichter van het Grootoosten van Italië en de Hoge Raad van Italië.
  Het is niet verwonderlijk dat onder deze leiding zowel militairen als burgers zo snel mogelijk de gelederen van vrijmetselaars wilden betreden. Metselaars waren tweeëntwintig van Napoleons dertig maarschalken, vijf van de zes leden van de Keizerlijke Militaire Raad en zes van de negen ministers in de regering.
  Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

THE BEE: PART 1 – BEEDAZZLED
De geschiedenis staat bol van verloren kennis en tradities waarvan de betekenis in de loop van de tijd is vervaagd. Ik geloof dat de ‘bij’ zo’n traditie is, en dat de symboliek ervan belangrijk was voor beschavingen van alle leeftijden. Op onverklaarbare wijze sterft de Bij en niemand weet precies waarom. De legende beweert dat wanneer de bij uitsterft, de mens spoedig zal volgen. We zullen te zijner tijd de implicaties van de schijnbare ondergang van de Bij bekijken, maar in deze – onze eerste aflevering – zullen we het ontstaan van de symboliek van de Bij in de mist van de prehistorie onderzoeken.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

—————————————

THE BEE: PART 2 – BEEWILDERED
De opmerkelijke service die bijen leveren als bestuivers van planten en bomen en producenten van levensbevestigende nectar is grotendeels als vanzelfsprekend beschouwd. Pas toen bijen begonnen te verdwijnen en daadwerkelijk in alarmerende aantallen stierven, merkte de populaire cultuur het op, en pas toen uit een morbide soort nieuwsgierigheid. Maar het is niet altijd zo geweest. In feite werden bijen vereerd in de prehistorie en vereerd in oude culturen heinde en verre, vooral Egypte. Dus hoe evolueerde de verering van de Bij van daaruit? In The Myth of the Goddess: Evolution of an Image reflecteren Anne Baring en Jules Cashford over het belang van de bij in één regio in het bijzonder: de Middellandse Zee;”Bijen hebben een oude reputatie als brengers van orde, en hun bijenkorven dienden als model voor het organiseren van tempels in veel mediterrane culturen.” Zoals we zullen zien, aanbaden diezelfde culturen ook stieren en breidden ze daarmee een oude en heilige traditie uit naar een nieuw tijdperk.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

—————————————

THE BEE: PART 3 – BEEGOTTEN
Mijn onderzoek naar de bij heeft onthuld dat dit alomtegenwoordige wezen sinds de jaarpunt als heilig wordt beschouwd. Onderweg heb ik opgetekend hoe het kleine insect is opgenomen in religie, overheid, kunst en literatuur, en hoe zijn symboliek – nog steeds gangbaar in de moderne tijd – grotendeels is vergeten of verkeerd geïnterpreteerd als iets heel anders. In dit laatste deel van de trilogie zal ik de gebeurtenissen bespreken die hebben geleid tot de huidige toestand van de Bij, en zijn lot overwegen in het licht van zijn meest geduchte tegenstander tot nu toe; mens van de 21e eeuw.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

Zoals je kan zien….Is er dus geen verschil tussen de bijenkorf en de piramide…
De Koningin staat aan het hoofd
De Symboliek Van De Bijenkorf In De Vrijmetselarij…. 👇👇👇
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

Nu snap ik dus ook de betekenissen van die bogen met de key stones …
Die je ziet in Doorgangen, Deuren, Ramen etc.
En die vind je overal… Op huizen, Regeringsgebouwen, Kerken, Etc Etc.
Want de Key Stone staat voor de Koningin van de Bijenkorf
Nou dan is dat ook weer opgehelderd 🐝🐝🐝🐝🐝🐝

Dit is een schrijven van de Grand Lodge of Mississippi – USA …. 👇
De bijenkorf: een embleem van de industrie
Broeders en vrienden,
Zoals we allemaal weten, is dit een van de lessen die ons worden geleerd wanneer we onze Master’s Degree ontvangen. Als ieder van ons ervoor zou kiezen om als lid van een bijenkolonie te leven, zouden we allemaal betere mannen en betere vrijmetselaars zijn. Ik koos dit embleem dit jaar als onderdeel van mijn speld. Ik ben een imker en een van de meest lonende aspecten van mijn beroep is om vanaf het begin de ontwikkeling en bouw van de bijenkorf te volgen. Een productieve bijenkorf en een succesvolle vrijmetselaarsloge lijken erg op elkaar.
De koningin is, zoals haar titel al aangeeft, “The Queen” en elke kolonie heeft er maar één.
Click the link …. En lees daar verder …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

Nou kijk hier maar eens ….. 👆👆👆
Bij Napoleon was het op zijn kleding te zien en op zijn sieraden
Maar Bij de “Pausen” staat die Bijenkorf op hun hoofd
Maar dan zijn we er nog niet hé ….

Voorbeelden Koningskronen…. 👆👆👆Voorbeelden Bijenkronen
En allemaal zijn ze dicht aan de bovenkant…
Althans de stukken op de meeste kronen komen op de Top samen, zoals je kan zien
Click the link en kijk daar verder …
Click the link … En kijk daar verder

Wat je toch allemaal ontdekt, als je zo aan het zoeken bent …
Wisten jullie dat er géén 1 Koning of Koningin in Europa Gekroond is ??
De enige van de huidige Koningen of Koninginnen in Europa die gekroond is … Queen Elizardbeth 🦎🦎🦎
De rest is heeft alleen maar een inhuldiging gehad …
Ook Nederland heeft géén Kroning gehad maar een Inhuldiging …
Dan vraag je je toch af … Althans ik … Als er geen Kroning is geweest …
Hebben we dan wel een Koning ??
Neeeeeee die hebben we dan niet ….Want …..
A. Er is géén Kroning geweest
B. Er is alleen een inhuldiging geweest
En niet vergeten…
Alles is komen te vervallen nadat Wilhelmina het land is uit gevlucht in de oorlog, wat we eerder hebben gezien in de serie van de oorlog

—————————

DE INHULDIGINGEN VAN HET NEDERLANDSE KONINGSHUIS

—————————

Het Koninkrijk Holland
Lodewijk Napoleon Bonaparte aanvaardde de troon, maar werd Niet gekroond.
Het koninkrijk bezat ook geen kroon. Desondanks was er voor heraldisch gebruik een kroon nodig om op wapenschilden en documenten te plaatsen. De kroon van Holland was een beugelkroon met fleurons en parels op pieken, die opvallend genoeg géén kruis op de rijksappel die boven op de kroon was aangebracht, droeg. De kroon was niet gevoerd.
Click the link en lees daar verder ….

Kijk dit is nu dé Kroon van Nederland…Die hij niet op heeft gehad…
Net zoals alle ander Royals in Europa, als ze al een kroon hebben
Maar deze inhuldiging op 30 April 2013
Precies 33 jaar na Beatrix Hoe toevallig hé … 33 = Free Mason

Deze inhuldiging was niet het trouw zweren aan de grondwet..
Want die is er al niet meer vanaf de oorlog..
Deze inhuldiging was eigenlijk trouw zweren aan de Nederlandse bevolking… Wat NIET is gebeurd !!
Deze inhuldiging was trouw zweren aan Satan – Moloch – Baphomet
Wat “Wel” is gebeurd …. 👿

Baphomet
Baphomet was een god, die door de Tempeliers zou worden aanbeden. Tijdens het proces tegen de Tempeliers werd er meerdere keren over deze zogenaamde afgod gesproken.
Click the link … En lees daar verder …

The End – Eind Verhaal – Finito Serie

Kasteel de Haar

De oorsprong van het kasteel ligt in het midden van de 12e eeuw. Het kasteel werd voor het eerst genoemd in documenten in 1391, toen een lid van de familie De Haar het kasteel en de majesteit in leen kreeg . Het bleef in de familie totdat de familie de Haar in de mannelijke lijn uitstierf en vervolgens door huwelijk overging op de familie Van Zuylen

Click the link …. En lees daar verder…. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …
https://www.wikiwand.com/de/Kasteel_de_Haar

Toen de baron en barones in 1891 de ruïne bezochten, troffen zij in de directe omgeving van het kasteel een dorpje aan: het oude Haarzuilens. Op de plaats van de huidige Romeinse tuin, ten zuiden van het kasteel, lag een brink met een dorpspomp. Er stonden diverse huizen, een herberg en boerderijen. Daarnaast lagen verspreid nog diverse boerderijen. Het dorp Haarzuilens moest plaats maken voor het park en de tuinen rondom het kasteel. De baron vond met veel moeite alle eigenaars bereid om hun huis en grond te verkopen. Voor hen heeft hij een kilometer naar het oosten nieuwe woningen gebouwd. Het werd even verderop herbouwd in de stijl van het kasteel.

Yvonne > > Er moet toch gigantisch veel geld in zijn gegaan, om dit kasteel weer op te bouwen, zoals het nu is…
Maar the Rothschild’s zijn Multi multi Miljardairs hé… Peace of cake !!

Tot nu toe vóór 1862 geen foto te bekennen …..

Click the link … En lees daar verder….
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_de_Haar

Herbouw Kasteel de Haar vanaf 1892

In 1890 erfde baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934) de kasteelruïne van zijn vader Gustave van Zuylen (1818-1890). Étienne was op 16 augustus 1887 in Parijs getrouwd met barones Hélène de Rothschild (1863-1947), een erfgename uit de Franse tak van de rijke bankiersfamilie De Rothschild. Mede dankzij haar fortuin had Étienne de middelen om het voorvaderlijk kasteel op een grandioze manier als buitenverblijf te laten herbouwen.

Click the link … En lees daar verder….
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_de_Haar

Wie zijn Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934) en Barones Hélène de Rothschild (1863-1947)

En hun 2 kinderen :
Baron Hélin van Zuylen van Nyevelt
Baron Egmont van Zuylen van Nyevelt

Wie zijn Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934) en Barones Hélène de Rothschild (1863-1947)

Familie – Gezin van Zuylen van Nyevelt – de Rothschild

Click the link … En lees daar verder….
http://www.janssendegroot.nl/humogen/family.php?tree_id=1&id=F14543&main_person=I35104

——————————-

 1. Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934)

Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (16 oktober 1860 – Nice, 8 mei 1934) was een Belgisch bankier, zakenman, filantroop en sportbestuurder.

In Nederland is hij vooral bekend als de opdrachtgever voor de wederopbouw in neogotische stijl van Kasteel de Haar door de architect Pierre Cuypers (1892-1912). In Frankrijk wordt hij herinnerd als een belangrijke persoon uit de eerste jaren van de autosport.

Hij was een kleinzoon van Jean-Jacques van Zuylen van Nyevelt en trouwde met Hélène de Rothschild. Hij was de grootvader van Marie-Hélène Rothschild en van Thierry van Zuylen van Nyevelt van de Haar.

Click the link … En lees daar verder….
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_van_Zuylen_van_Nyevelt_van_de_Haar

——————————-

 1. Barones Hélène de Rothschild (1863-1947)

Barones Hélène van Zuylen van Nijevelt van de Haar of Hélène de Zuylen de Nyevelt de Haar, geboren de Rothschild (Parijs, 21 augustus 1863 — Lissabon, 17 oktober 1947), was een Frans schrijfster. Zij was een van de eerste drie Franse vrouwen die in bezit van een rijbewijs waren, en was de eerste vrouwelijke deelneemster aan een autorace.

Hélène Betty Louise Caroline de Rothschild was de dochter van Salomon James de Rothschild, uit de Franse tak van de bankiersfamilie De Rothschild en van Adèle von Rothschild, de dochter van Salomons Duitse neef Mayer Carl von Rothschild. Zij groeide op in Hôtel Salomon de Rothschild, in het 8e arrondissement in Parijs. Haar vader overleed een jaar na haar geboorte op jonge leeftijd aan een hartaanval.

Click the link … En lees daar verder….
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_van_Zuylen

——————————-

 1. De oudste zoon – Erfgenaam Hélin van Zuylen van Nyevelt, komt op 24-jarige leeftijd om het leven op 18 december 1912 tijdens een tragisch auto-ongeluk
  Nergens kan ik een foto van hem vinden !!
  Alleen monument en Graf-tomb – 1888 – 1912

Click the link … En lees daar verder….
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15071
https://www.adelinnederland.nl/openstelling-kapel-kasteel-de-haar-29-t-m-31-oktober-en-5-t-m-7-november/

——————————-

 1. Waarna Egmont van Zuylen van Nyevelt – de jongste zoon het kasteel erft.
  Als diplomaat en ambassadesecretaris zet hij de familietradities op vrij sobere wijze voort.

Click the link … En lees daar verder….
https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=3&europeana_query=Van+Egmont
https://www.jewage.org/wiki/en/Profile:P0857805439


Het geslacht Van Zuylen van Nievel

Yvonne > > Het gekke is….. Die zoon van 24 ,,,,,
Hélin van Zuylen van Nyevelt. Word daar NIET vernoemt !!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Zuylen_van_Nievelt

Om maar bij de eerste te beginnen whahaha
Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar
Tja al die Elite’s zitten in een bepaalde orde hé… Ook hij 😉
En om het kasteel te kunnen renoveren, moest hij wel met een rijke vrouw trouwen ….
Dan komen de Rothschild’s in de picture … 😂

Barones Hélène de Rothschild

Tja, zij was niet zomaar een vrouw hé ….
Zij kwam dus uit het gezin, van de Rothschild’s, waarvan 1 van de 5 broers naar Frankrijk werd gezonden…
Om daar de Rothschild bank op te zetten …

Ja ja het was toen ook niet anders hé …. 😂
Zij heeft verschillende relaties gehad met een vrouw zoals je kon lezen…

In 1902 ontmoette zij de veertien jaar jongere Renée Vivien…
Renée Vivien was een Britse dichter die in het Frans schreef,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_Vivien

De meeste bekende was ….
Maria Olga de Moraes Sarmento da Silveira
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Olga_de_Moraes_Sarmento_da_Silveira

We gaan weer naar de volgende ….

De oudste zoon – Erfgenaam Hélin van Zuylen van Nyevelt,

Hij komt op 24-jarige leeftijd om het leven op 18 december 1912 tijdens een tragisch auto-ongeluk

Maar…… Dit is zo vreemd… Ik kan niks van hem vinden…. In de eerste instantie….

Maar warempel er is 1 foto….
Waar hij nog een klein jochie op is …
Is dat de enige foto….??
Mijn gedachten gingen overal naar toe namelijk…

Die van jullie nu ook….Denk ik … 🤔

Waarom zijn er twee monumenten …
De 1e in Nederland op het Kasteel…
De 2e in België Antwerpen – Rumst….
….. Daar is het ongeluk geweest

We weten inmiddels, waarom al die monumenten er zijn hé…
Wat ze ons wijs hebben gemaakt, dat is iets anders…

Maar kijk naar de tekens…
Op allebei de monumenten zijn dezelfde tekens aanwezig….

Nou weet ik niet of je alles hebt gelezen….
Maar de jongste en de oudste zoon hebben allebei dezelfde baan gehad ??
Waarom word hij niet vermeld, net zoals de andere zoon ??

Wat is er werkelijk met de Oudste Zoon gebeurd ???

Want toen die tijd was er geen TV
Toen die tijd was er geen Internet
Aangezien dit makkelijk op deze manier naar buiten gebracht kon worden he

Dit is duidelijk een 1 en 1 is twee….

Voor wie het nog niet duidelijk is….
Zal ik het makkelijk maken….

Wat is er gebeurd met de eerst geborenen van veel elite ??
Wat is er gebeurd met het 1e kind van Maxima ??

We gaan naar zijn jonge broertje… 👇👇👇

Egmont van Zuylen van Nyevelt

Hij is getrouwd geweest met ….
‎Marguerite Marie Namétalla…

Maar kan geen foto van haar vinden….
Alleen beschrijvingen …
http://www.janssendegroot.nl/humogen/family.php?tree_id=1&id=F14547&main_person=I35111
https://en.rodovid.org/wk/Person:762943

Hun hadden 1 dochter samen….

Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_van_Zuylen_van_Nyevelt_van_de_Haar

Maar we blijven even hangen bij Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar

Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar

Marie-Hélène de Rothschild (New York, 17 november 1927 – Ferrières, 1 maart 1996) was een ingetrouwd lid van de vooraanstaande Franse tak van de bankiersfamilie De Rothschild.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_van_Zuylen_van_Nyevelt_van_de_Haar

Levensloop
Ze werd geboren als Marie-Hélène Naila Stéphanie Josina barones van Zuylen van Nyevelt van de Haar. Ze was de oudste van de drie kinderen van de Egyptische Marguerite Namétalla (1901-1970) en de diplomaat baron Egmont van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1890-1960). Marie-Hélènes grootmoeder van vaderskant was barones Hélène de Rothschild (1863-1947), dochter van baron Salomon James de Rothschild, die met de rooms-katholieke baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934) was getrouwd.

Huwelijken
Ze werd opgeleid aan het Marymount College in Tarrytown (New York), en na haar schooltijd woonde ze in Parijs, waar ze graaf François de Nicolay (1919-1963) ontmoette, met wie ze in 1950 op kasteel Haarzuilens (Nederland) trouwde. Hun zoon, Philippe de Nicolay, werd in 1955 geboren en het koppel scheidde al in het daaropvolgende jaar. (In 1982 trouwde Philippe met prinses Sophie de Ligne.)

Marie-Hélène trouwde vervolgens met haar verre neef Guy de Rothschild (21 mei 1909 – 12 juni 2007), hoofd van de bank van de gebroeders Rothschild. Het huwelijk vond plaats op 17 februari 1957 in New York. Hun enige kind, Edouard Etienne Alphonse, werd eind december van dat jaar geboren.

Nu zijn we dus waar we moeten zijn……👇👇👇

Zij is nu dus getrouwd met haar verre neef Guy de Rothschild

Maar hummmmm …
Waar kunnen wij met z´n alle die twee nu van ??? 🤔

Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar .. en … Guy de Rothschild

Die foto is algemeen bekend onder de patriots 😂 Kijk hier 👇👇👇

Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar .. en haar echtgenoot … Guy de Rothschild

Volgen jullie het nog allemaal ???

Oke … Kijk dan nu naar de volgende foto en lees daarbij de tekst goed hé 😜

Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt van de Haar .. en haar echtgenoot … Guy de Rothschild

Op een Gemaskerd feest in kasteel de Haar in 1972

Nou je ziet wel wie hier de Duivel is he 😈 Marie-Hélène 🤮

Barones Hélène van Zuylen van Nijevelt van de Haar – de Rothschild

Nou dat ze van vrouwen hield, dat is nu wel duidelijk…
Misschien daarom met Carnaval de broek aan….
Kon ze een keer de man uithangen…
Whowww…..
Wie zegt dat ze dat niet is hé whaha 😂
Ja als je ziet wat hun bedoelingen nu zijn, met een plan van eeuwen….
En wat we nu weten van die Elite´s…
Je weet niet of het een man of een vrouw was hé 😂

Maar ook een Racer…
Ze nam deel aan de 1898 Paris-Amsterdam-Paris Trail onder het pseudoniem Snail en werd daarmee de eerste vrouw die deelnam aan een internationale motorrace.
http://www.elisarolle.com/queerplaces/fghij/H%C3%A9l%C3%A8ne%20van%20Zuylen.html

En ja voor die tijd was dat heel wat hé 😂

Thierry van Zuylen van Nyevelt van de Haar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_van_Zuylen_van_Nyevelt_van_de_Haar

Zijn vader en Moeder….
Egmont van Zuylen van Nyevelt
Marguerite Marie Namétalla

Zijn Opa en Oma
Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar
Hélène de Rothschild

Broer van…
Marie-Hélène van Zuylen van Nyevelt – de Rothschild (1927-1996)
Sybil van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1929-1939)

3 Echtgenotes….
Gabrielle Van Zuylen geboren Iglesias Velayos van 1956 tot 1987… 4 Dochters
Suzanne Hofman van 1987 tot 1989… Geen kinderen
Jacqueline Johnson van 1991 tot ? … 1 Dochter

Er word in dit bericht gesproken over de September feesten….
Wat was dat….. 🤔

September feesten – ‘The September Tradition’

Kasteel de Haar bij Utrecht is een sprookjeskasteel met een jetset verleden

Click the link … En lees daar verder…. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands , rechts boven in de adres balk ….👇👇👇
https://www.dutchnews.nl/features/2019/09/kasteel-de-haar-near-utrecht-is-a-fairytale-castle-with-a-jet-set-past/

———————————

September feesten – ‘The September Tradition’

Elke Baron heeft de traditie voort gezet…

Waarbij bijeenkomsten in het kasteel werden gehouden voor verschillende Royals, Beroemdheden, Politieke hoogwaardigheidsbekleders en Titanen van de industrie.

De jetset-beroemdheden :
Brigitte Bardot,
Gunther Sachs
Maria Callas,
Sophia Loren
Gregory Peck
Roger Moore,
Elizabeth Taylor,
Coco Chanel,
Michael Caine,
Yul Brenner
Yves Saint Laurent
Givenchy
Gina Lollobrigida
Joan Collins

Je hoeft je nu niet meer af te vragen wat zich daar heeft afgespeeld hé
We kunnen het nu wel rade, lijkt mij zo ….

Zoals ik al aan heb gegeven, in andere berichten….
Iedereen die maar beroemd is geworden…
Iedereen die maar rijk is geworden….
En ga zo maar door…
Die zitten Allemaal in het zelfde wereldje !!

Een wereldje waar wij niet in zitten…
Een wereldje waar wij NIET in Willen zitten …

Laatste Baron …… Van kasteel de Haar

Thierry van Zuylen van Nyevelt van de Haar overleed op 2 Januari 2011 te London

Artikel 5 JANUARI 2011
Baron Thierry van Zuylen van Nijevelt is niet meer. De markante kasteelheer van Kasteel De Haar in Haarzuilens overleed zondag in zijn woonplaats Londen na een lang ziekbed. Wanneer hij wordt bijgezet in de grafkelder van de familiekerk naast het kasteel is nog niet bekend. (…)Net nu afronding van de restauratie dit jaar een feit zou zijn en de meubels weer terug waren geplaatst heeft Thierry van Zuylen de voltooiing – zijn grote wens – niet meer mee kunnen maken.(…) Zijn oudste dochter Alexandra (1957) is de nieuwe kasteeldame.

Click the link…. 👇👇
https://erfgoedstem.nl/kasteelheer-haarzuilens-overleden/

Thierry van Zuylen erfde het kasteel Haarzuilens en de omliggende landgoederen in 1960 van zijn vader Egmont. Zijn grootvader Etienne kon de ruïne van het eeuwenlange familiebezit laten opbouwen door de beroemde architect Pierre Cuypers. Het dorp Haarzuilens werd daarvoor eind 19e eeuw verplaatst en duizenden bomen werden vanaf de Utrechtse Heuvelrug aangevoerd om de kasteelbossen aan te leggen.

Een deel van het Zuiderpark werd vanaf 1974 verpacht en Golfclub De Haar werd er aangelegd.

Traditioneel, net als zijn vader en zijn grootvader, kwam Thierry van Zuylen elk jaar de maand september met familie en genodigde vrienden op het kasteel Haarzuilens doorbrengen.

Op zondag 2 januari 2011 overleden, werd zijn stoffelijk overschot de zaterdag daarop bijgezet in de familiecrypte onder de kapel naast Kasteel De Haar.

———————————-

Aangezien dat hij alleen dochters had, en geen zoon…
Was de Familie naam ´van Zuylen van Nyevelt van de Haar´ bij zijn dood het einde

Zijn oudste dochter Barones Alexandra (1957) is dan de nieuwe kasteeldame in 2011.
https://www.cultuurblogger.nl/2018/06/07/barones-alexandra/

Het kasteel dreigde stilaan door de middeleeuwse funderingen te zakken. De financiële last werd te zwaar voor een enkeling. In 2000 werd een dubbele transactie doorgevoerd. Het kasteel en het park van 35 ha werd eigendom van een ‘Stichting Kasteel De Haar’ en het domein van 350 ha werd verkocht aan de Vereniging Natuurmonumenten. De familie Van Zuylen bleef eigenaar van de kunstcollectie, die ze voor 30 jaar in bruikleen gaf aan de Stichting.

Van 2001 tot 2010 werden de omvangrijke restauratiewerken aan het kasteel uitgevoerd. Op 16 juni 2011 werd plechtig het einde van de werken en de heropening van het kasteel gevierd. Op 7 november 2012 verkochten de erfgenamen de in bruikleen gegeven kunstcollectie aan de Stichting kasteel de Haar.

Click the link…. 👇👇👇
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_van_Zuylen_van_Nyevelt_van_de_Haar

Wegens het overlijden van haar vader Thierry (1932-2011) legde de fiscus de familie een gigantisch bedrag aan successierechten op.
Om deze te betalen overwoog de familie waardevolle delen van de kunstcollectie te verkopen. Daarmee dreigde kasteel Haarzuilen zijn ziel te verliezen en Nederland een van zijn meest mooie kustcollecties. Zo ver kwam het gelukkig niet dankzij Stichting Kasteel de Haar. Zij wist de nodige subsidies te verwerven om de waardevolle collectie te behouden.

Stichting Kasteel de Haar

Click the link…. 👇👇👇
https://www.kasteeldehaar.nl/over-de-haar/stichting/

———————————-

SPONSORS
Tja…… Die moesten er natuurlijk zijn ….
Laat nu de Rabobank Utrecht een grote sponsor zijn….

Click the link…. 👇👇👇
https://www.kasteeldehaar.nl/over-de-haar/stichting/sponsors

Nu zullen niet de enige sponsor zijn.. lijkt mij zo…

Stichting Kasteel De Haar kon het overnamebedrag bijeenbrengen door de steun en medewerking van onder meer BankGiro Loterij, Vereniging Rembrandt, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, de K.F. Heinstichting (die sinds diens dood het vermogen van Karl Friedrich Hein beheert), Mondriaan Fonds, Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, SNS REAAL Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (genoemd naar de grondlegster Marie Alexandrine Otheline Caroline van Bylandt) en zowel gemeente als provincie Utrecht. Met de overdracht van de collectie naar de stichting werd bereikt dat deze integraal behouden blijft binnen het kasteel. Stichting Kasteel de Haar heeft ten doel om dit cultuurhistorisch monument te doen voortbestaan middels in eigendom houden, restaureren en onderhouden van de gebouwen, alsook om toegankelijkheid van de collecties, het park en de tuin voor het publiek in stand te houden. De publieksfunctie wordt uitgevoerd door Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.

Click the link…. 👇👇👇
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_de_Haar

———————————-

Nieuwe eigenaren…..
Maar de familie blijft de rechten houden op de maand September ….

In 2000 werden het kasteel en de daarbij horende gebouwen overgedragen aan Stichting Kasteel De Haar.[11] In 2001 en 2004 werd een overeenkomst gesloten waarin bepaald werd dat de bloed- en aanverwanten in rechte lijn van Thierry baron Van Zuylen gerechtigd blijven in de maand september van elk jaar het kasteel exclusief te bewonen. Gedurende het gehele jaar mag door hen het appartement in het châtelet exclusief als pied-à-terre gebruikt worden, met dien verstande dat het gebruik niet langer mag duren dan drie aaneensluitende weken. De kosten dienen door de tijdelijke bewoner betaald te worden. In november 2012 hing er een prijskaartje van 60.000 euro aan het huren van het kasteel voor een hele maand september.

De kerk mag door deze bloed- en aanverwanten gebruikt blijven worden voor doop-, huwelijks- en begrafenisplechtigheden. Ook werd het recht behouden om begraven te worden in de nabijgelegen begraafplaats of grafkelder. Het 350 ha grote Landgoed Haarzuilens kwam in het bezit van de Vereniging Natuurmonumenten.

De familie Van Zuylen bleef aanvankelijk eigenaar van de meubel- en kunstcollectie en gaf deze voor een periode van dertig jaar in bruikleen aan de Stichting Kasteel De Haar. Na het overlijden van Thierry van Zuylen in 2011 waren zijn vijf dochters van oordeel dat een definitieve regeling te verkiezen was. Op 7 november 2012 werd een overeenkomst ondertekend waardoor de stichting eigenaar werd van het kasteel, het park, de bijgebouwen en ook de volledige kunstcollectie van het kasteel. De collectie bestaat uit vierduizend objecten, waaronder livreien, wandtapijten, schilderijen en zilverwerk. De waarde ervan wordt geschat op ruim tien miljoen euro.

Maar alles word weer terug geleid naar het Bank weze en hun wereld….
En het cirkeltje is weer compleet…. 😎

Ja ja laten we de baronessen niet vergeten he….

Hier zijn er een aantal

En wat zijn de kleuren van Kasteel de Haar ??

Je ziet het al …. Blauw – Geel 🔵🟡

En wat zijn de kleuren van de Oekraïne …. Blauw – Geel 🔵🟡

Hoe “Orgineel” 🤣

Laten we Giro 555 niet vergeten hé
Hoe gul zijn ze geweest hé ??
De Hele dag omzet hebben ze gedoneerd…
Alles voor het Goede Doel .. 😂

Maar als je de serie hebt gelezen…
Dan weet je intussen wel….
Hoe hun ervoor staan hé whaha 😅

Maar we zijn er nog niet …
We gaan nog heel effe verder … 😄

De keuken van Kasteel de Haar….

Ten eerste, je zal dat kreng moeten schoonmaken.. pfffff wat een ellende whaha 🤣

Ten tweede…. Wohwwww… 😜
Wat dachten ze dat we de vloer niet zouden herkennen….

Dat was mis gedacht hé 😎

Nou dit zijn dan werknemers, die bloed zweet en tranen hebben gelaten…

Ja kan me voorstellen, van die ruïne was niks meer over hé ….

Maar om dat kasteel weer op te knappe, daar zijn huizen van de gewone mens voor plat gegaan he…
Ook omdat ze die grond nodig hadden van de burgers….
Zoals je hebt kunnen lezen eerder….
Om daar een aantal bomen te krijgen is er ook een huis gekocht en gewoon plat gegooid, voor een stel bomen…
Hét kan allemaal als je rijk bent hé…
Dan kijk je niet op een dubbeltje…

Nou nou wat een spanning he….😜

Horen we bij de Top 5 of niet… Poeh poeh 😏

Nu hebben de geschiedenis onder de loep genomen…
Nu hebben de eigenaren onder de loep genomen…
Nu hebben de Gasten van de September feesten onder de loep genomen…
Nu hebben de binnenkant onder de loep genomen…
Nu hebben de kleuren onder de loep genomen…

Hummm….
Dan is nu de buitenkant aan de beurt… 🙃

Dan is nu de buitenkant aan de beurt… 🙃

Deel 1 van de 5

Tjonge wat een werk….
Maar het is hét waard hé ….

Cabal bij uitstek…. 👿 Hoppa Next one….. 👇👇👇👇👇

Deel 2 van de 5 👆👇👆👇👆👇

Tjonge tjonge…
Wat heeft die Cabal Tuinman een werk gehad hé …. Oohh wacht ….
Dat was in opdracht van de Eigenaren zelf hé …. 👿

Hoppa Next one….. 👇👇👇

Deel 3 van de 5 👆👇👆👇👆👇

Alle tekens zijn in de tuin aanwezig…. Totaal Alles…. 👿

Hoppa Next one….. 👇👇👇

Deel 4 van de 5 👆👇👆👇👆👇

Ook hier hebben we weer een Aarde, die ze laten zien … 🌍 Net zoals bij deel 2….

Dit was effe Puzzelen, om het duidelijk te laten zien aan jullie…. 🧩

Maar zoals gewoonlijk “Recht in je gezicht ” …. 👿 Hoppa Next one….. 👇

Deel 5 van de 5 👆👇👆👇👆👇

Deze is niet zo bijzonder meer….
Maar ja…. Tekens zijn tekens hé…

Zoals jullie hebben kunnen zien…
Zijn die Tekens er in overvloed…
Daar hebben ze wel voor gezorgd…

Maar voor degene die er naar toe willen…
Voor een aangename wandeling door te “Tuin” ….

Veel plezier hé 🤣

Whowwwww…….

Die organiseren werkelijk alles hé

 1. Kerst-markten op het Kasteel
 2. Trouwen op het kasteel
 3. Speurtochten op het Kasteel

Maar goed dat ik daar niet naar toe ga hé …
Want zou ik dat wél doen….
Wat ik NIET ga doen.. !!!!

Dan leg ik mijn kleinkinderen aan de “Ketting”….
Waarom denk je nu… 🤔
Ja ik hoor jullie denken whaha 🤣

Dat ik ze ook zeker niet kwijt raak ….
Ja ze zullen eens verdwalen hé !!!

Ik denk dat hun moeder met mij gaat doen…
Wat hun 👿 met mijn Kleinkinderen zouden doen…

Deze hele Openbaring draait om onze kinderen hé !!

Ik kan nog maar 1 ding hier aan toe voegen…..👇👇👇

🐸🐸🐸 Save Our Children 🐸🐸🐸

Heb ik dit netjes omschreven, of hoe zit het whahaha 🤣

De Royals en Elite’s etc etc….
Die hebben het altijd over “Etiquette” hé…

We weten nu… En dat is niet alleen met deze serie…
Dat hun NIET mogen spreken van “Etiquette” ….

“Etiquette” is voor hun maar “SCHIJN”
Dat betekend voor hun totaal NIKS, dat is alleen om hun eigen boven ons te stellen !!

Aangezien de wereld aan het ontwaken is…
Draaien we de rollen nu om ….

Wij weten wat “Etiquette” is … !!
En hun NIET … !!

Want het blijkt wel weer….
De “Etiquette” van hun … Zijn Monsterlijk 👿👿👿

Nou dit was effe een openbaring van een Serie hé…..

Zelfs het Personeel is het Zat 😂
Ja, vind je hét gek , met zo’n keuken 🤣

Maar aan alles komt een Einde… 😜
Dus ook aan deze Serie 😉

Einde Verhaal – The End – Finito Serie 😍

12 Vrijmetselaarssymbolen Uitgelegd

01-Vierkant en passer

Het is een algemeen bekend symbool van de vrijmetselarij. Zowel het vierkant als de passer zijn werktuigen van architecten en worden in Vrijmetselaarsrituelen gebruikt als emblemen om symbolische lessen te geven. Het wordt vaak gezien met de letter “G” in het midden, die staat voor “geometrie”, een krachtige wetenschap die helpt de mysteries en wonderen van de natuur te ontrafelen.
Volgens de oude traditie staat de letter “G”, geplaatst in het midden van het symbool, voor God en Geometrie. Geloof in God is de eerste vereiste om vrijmetselaar te worden; geen enkele atheïst kan lid worden van deze oudste, grootste en meest erkende broederlijke organisatie ter wereld.
Het kompas (om cirkels te trekken), vertegenwoordigt het rijk van de geestelijke eeuwigheid. Het is het symbool van het bepalende en begrenzende principe, en ook van oneindige grenzen.
De hoek meet het vierkant, het symbool van de aarde en het rijk van het materiële. Het vierkant leert ons onze handelingen in het kwadraat te plaatsen ten aanzien van de gehele mensheid, is tevens het embleem van de Meester van de Loge omdat het het eigenlijke vrijmetselaarsembleem is van zijn ambt. Het vierkant vertegenwoordigt ook eerlijkheid, evenwicht, stabiliteit, en geeft een basis om op te bouwen.
Samen vertegenwoordigen het kompas en het vierkant het samenvallen van materie en geest en het samenvallen van aardse en geestelijke verantwoordelijkheden. Als meetinstrumenten staan de instrumenten voor oordeel en onderscheidingsvermogen.

02-Lamsvacht schort

Het is het meest iconische symbolische embleem van de vrijmetselarij. Het is het unieke insigne van een vrijmetselaar en het wordt beschouwd als een werktuig. Er wordt gezegd dat het eervoller is dan de Romeinse Adelaar of het Gulden Vlies, het Vrijmetselaarsschort is letterlijk, het insigne van een Vrijmetselaar dat met hem wordt meegedragen naar het volgende bestaan. In poëzie en proza gevierd, is het Lamsvel Schort het eerste geschenk van de Vrijmetselarij aan een kandidaat, en aan het einde van de pelgrimstocht van het leven, wordt het op zijn stoffelijk overschot gelegd en met zijn lichaam in het graf begraven.
Dit insigne symboliseert de regeneratie of een nieuw leven. Het verwijst naar het “zuivere hart”.
Het gaat terug tot de tijd van de werkende vrijmetselarij toen de metselaars een lange schort van dik leer droegen om hen te beschermen tegen splinters; van steen en slagen van hun gereedschap. Als beschermend kledingstuk symboliseert het schort hard werken en tegelijkertijd helpt het de sterke band van het behoren tot dezelfde broederschap te scheppen en in stand te houden.
Men zegt dat het schort verwijst naar het “zuivere hart”, de handschoenen – naar de “schone handen” en beide worden in verband gebracht met de zuivering, die – in de vrijmetselarij – altijd werd gesymboliseerd door de wassing, die voorafging aan de oude inwijdingen in de heilige Mysteriën.

03-handschoenen

De vrijmetselaarshandschoenen symboliseren de “Werken van de Handen”. De handschoenen die de kandidaat voor zichzelf krijgt, zijn bedoeld om hem te leren dat de handelingen van een vrijmetselaar even zuiver en smetteloos moeten zijn als de handschoenen die hem nu worden gegeven. In Europa worden zij aan de kandidaten gegeven tegelijk met het schort; hetzelfde gebruik heerste vroeger in Engeland; nu (in Europa en Amerika) zijn de handschoenen niet betrokken bij de ceremonie, maar worden zij gedragen als een deel van de vrijmetselaarskleding. De traditie van de handschoenen is zeer oud. In de middeleeuwen werden handschoenen gedragen door metselaars om hun handen te beschermen tegen de gevolgen van hun werk. Édouard Didron (1836-1902), een Franse glas-in-lood kunstenaar en kunstschrijver, schreef:
In het jaar 1331 kocht de Chatelan van Villaines, in Duemois, een aanzienlijke hoeveelheid handschoenen om aan de werklieden te geven, om, zoals men zegt, “hun handen te beschermen tegen de steen en de kalk”.
In oktober 1383, zo verneemt hij uit een document uit die tijd, werden drie dozijn paar handschoenen gekocht en uitgedeeld aan de metselaars toen zij met de bouw van de Chartreuse van Dijon begonnen.
In de vrijmetselarij was het gebruik ervan bedoeld om – net als de schort – de noodzaak van reinheid van leven aan te geven

04-Salomo’s Tempel

Hij vertegenwoordigt de tempel van de mensheid, de kennis en de verbetering; het symbool van het doel en tegelijkertijd van de vrijmetselaarsbond zelf. Het is het pad naar het goddelijke. In de traditie van de vrijmetselarij is deze tempel een schakel in de vroeg-christelijke kabbala en het hermetische denken.
Velen geloven dat de filosofie direct verbonden is met het verleden, heden en de toekomst van de Vrijmetselarij en met de Tempel van Koning Salomo.
Tempelverering wordt beschouwd als vooruitgang naar spirituele verheffing. Er is een verschil tussen een materiële en een geestelijke tempel die in ons hart moet worden gebouwd en als de woonplaats van God moet worden beschouwd.

05-Alziend Oog (Oog van de Voorzienigheid)

Het is een krachtig symbool dat al honderden jaren, zo niet langer, wordt gebruikt. Sommige geleerden voeren de geschiedenis terug tot het oude Egypte en het Oog van Horus. Het symbool is een belangrijk christelijk symbool geweest dat vaak te vinden is op glas-in-lood ramen van kerken.
In de Verenigde Staten wordt het Oog van de Voorzienigheid vaak in verband gebracht met samenzweringen, de Illuminati, het Vaticaan, en de Vrijmetselaars, die het symbool in 1797 openlijk begonnen te gebruiken. Het alziend oog van God en is een herinnering dat de gedachten en daden van de mensheid altijd door God (die in de Vrijmetselarij de Grote Architect van het Universum wordt genoemd) worden gadegeslagen.
Gewoonlijk heeft het Vrijmetselaarsoog van de Voorzienigheid een halfronde glorie eronder en is (soms) omsloten door een driehoek.
Lees meer over het Oog van de Voorzienigheid

06. Ashlars

Ashlar ruw en Ashlar perfect zijn niet zomaar twee stukken steen, maar een duidelijke voorstelling van wat we hebben en wat we hopen te worden. Zij symboliseren het morele en spirituele leven van de mens.
Aslieren zijn een voorstelling van het zeer mooie symbool. De ruwe en volmaakte asbaren staan in dezelfde verhouding tot elkaar als onwetendheid tot kennis, dood tot leven, en licht tot de duisternis. Aslar ruw (ruwe, natuurlijke steen), die metselt, is een symbool van de natuurlijke staat van onwetendheid van de mens en een symbool van de profane wereld. Ashlar perfect is al voorbereid (gehouwen, vierkant, gepolijst en glad) en als zodanig wordt het gebruikt in het gebouw. Het is een symbool van de staat van volmaaktheid die door middel van opvoeding wordt bereikt.
In wezen betekent het in de Vrijmetselarij dat een man, die begint als Ruwe Aslar (een onvolmaakte steen), door middel van onderwijs en het verwerven van kennis de staat van zijn geestelijk en moreel wezen verbetert en wordt als Volmaakte Aslar en de uiteindelijke reis maakt naar de Boven-Grootloge. Hij kan een reputatie achterlaten als een wijze raadgever, een steunpilaar van kracht en stabiliteit, een Volmaakte Aslar waaraan jongere Vrijmetselaren de juistheid en waarde van hun eigen bijdrage aan de Vrijmetselaarsorde kunnen toetsen.

07-Arbeid

Arbeid is geen straf, maar de noodzaak en de edelmoedigheid, die een betere samenleving tot stand brengt. Dit is ook de reden waarom Vrijmetselaren verschillende symbolen, die werktuigen voor arbeid voorstellen, op het kleed dragen.
Door te werken toont een man eerbied en waardering voor God. Het uitvoeren van goed opgedragen taken is de hoogste plicht van een mens en arbeid moet een mens het grootste geluk en innerlijke bevrediging geven. Voor vrijmetselaars is arbeid aanbidding.

08-niveau

Een van de werkinstrumenten van een Ambachtsgenoot. Het is een symbool van de gelijkheid van stand van alle mensen voor God.
De waterpas meet de waterpasheid van horizontale oppervlakken. Het herinnert de Vrijmetselaars eraan dat zij allen hun leven leiden op het niveau van de tijd.

09-vlammende ster

“De vlammende ster in onze Loges, zeiden we al, vertegenwoordigt Sirius, Anubis, of Mercurius, Bewaker en Gids der Zielen. Onze oude Engelse broeders beschouwden het ook als een embleem van de Zon. In de oude lezingen zeiden ze: “De stralende ster of glorie in het midden verwijst naar de grote lichtbron, de zon, die de aarde verlicht en door haar geniale invloed zegeningen aan de mensheid geeft…
“Van de vlammende ster in het midden wordt gezegd dat het “een embleem is van de Goddelijke Voorzienigheid, en een herinnering aan de ster die verscheen om de wijzen uit het Oosten naar de geboorteplaats van onze Heiland te leiden.” Hij zegt verder: “De stralende ster of heerlijkheid in het midden verwijst naar het grote licht, de zon, die de aarde verlicht en door haar weldadige invloed zegeningen over de mensheid verspreidt”. In dezelfde lezingen noemden zij het ook, een embleem van Voorzichtigheid.”
Het woord Prudentia betekent, in zijn oorspronkelijke en meest volledige betekenis, Vooruitziendheid; en dienovereenkomstig wordt de Vallende Ster beschouwd als een embleem van Alwetendheid, of het Alziend Oog, dat voor de Egyptische Ingewijden het embleem van Osiris was…”

10-licht

Licht is een belangrijk vrijmetselaarssymbool dat waarheid en kennis vertegenwoordigt. Wanneer een kandidaat de inwijding doorloopt en de waarheden van de vrijmetselarij begrijpt, wordt hij als verlicht beschouwd. Hoewel vele oude beschavingen de zon vereerden, is het licht van de vrijmetselaar niet materieel maar een voorstelling van kennis.
De term gaat terug op het Sanskriet ruc, dat ‘schijnen’ betekent.

11-ceder

Het is een symbool van eeuwigheid (ceder is een langlevende en krachtige boom die tot 40 m hoog kan worden, uit de dennenfamilie). De vrijmetselarij staat vaak symbool voor de Libanese ceder uit het Libanongebergte (cedrus libani, ceder van Libanon), die wordt beschouwd als de nationale boom van Libanon en voorkomt op de Libanese vlag, die ook wel het “cederland” wordt genoemd.
Deze ceder werd gebruikt voor de bouw van de Tempel van Jeruzalem (3 Koningen 5,6,7) en de Ark van het Verbond.
Hij wordt vaak genoemd in de Bijbel, en hij komt vaak voor in vrijmetselaarslegenden, vooral voor hogere rangen.

12-acacia

Voor Vrijmetselaren is Acacia een symbool van de onsterfelijkheid van de ziel. Door zijn altijd groene en onveranderlijke aard herinnert deze heilige plant een mens eraan dat wij allen zullen streven naar een beter spiritueel pad in onszelf. Onze spiritualiteit is als een emanatie van de Grote Architect van het Universum, en als zodanig kan zij nooit sterven. Acacia speelt een belangrijke rol in het ritueel van de Vrijmetselarij en de plant is ook een symbool van onschuld.
Bron: A. Sutherland – AncientPages.com

GEBOORTEAKTE IS EEN CONTRACT MET ROME

they are speaking legalese / ze spreken juridisch jargon

Unam sanctam is een pauselijke bul die op 18 november 1302 door paus Bonifatius VIII werd uitgevaardigd. Het legde dogmatische stellingen vast over de eenheid van de Katholieke Kerk, de noodzaak om erbij te horen voor eeuwig heil, de positie van de Paus als hoogste hoofd van de Kerk en de plicht die daaruit voortvloeit om zich aan de Paus te onderwerpen om bij de Kerk te horen en zo heil te bereiken

gravejard, tumbstones, Het is in allemaal hoofdletters, omdat ze dood zijn.
Overheidspost is ook altijd in hoofdletters…
Santos Bonacci- Your Soul Is ‘Owned’ By The Vatican –
Er zijn 777 boeken in de bijbel. We hebben er maar 66 van. 711 worden vermist. Ze zijn allemaal uit de kelder van het Vaticaan gehaald. We zullen snel te weten komen welke waarheden voor ons verborgen zijn gehouden.

20-okt-2021 Hoe vaak heeft de Paus niet gezegd dat ze failliet gaan?
Lin Wood heeft het er ook over gehad. Alles is in beslag genomen en daar weggehaald.Er zijn en worden nieuwe complete bijbels gemaakt.
777 boeken die van de mensheid zijn gestolen en onder het Vaticaan zijn opgeslagen samen met alle Edelmetalen.
Wat is het Hoofd van de Slang? Vatican
Valse Profeet? Vaticaan – Jezuïeten/Pausen.
AntiChrist = Zion. Degenen die Jezus haten. Anti God. Degenen die houden van Moloch de Transgender Geit.
Zie Alister Crowley.
De invallen in het Vaticaan begonnen medio 2019 en 50.000 troepen daalden neer op Rome op St Patricks Day 2020.
Wat heeft St Patrick gedaan? Hij joeg de Slangen weg.
De Russische Spetznaz speelde een grote rol.
Hoe wist Q 2/3 jaar eerder dat de Zwarte Paus Generaal Overste in mei zou sterven?
Opgeschreven als dood mei 2020 in Tokio.
Waarom waren er zoveel doden in Rome bij de start van Corona of Operatie Defender Europa?
Je zag de militairen daar met gemonteerde lijkkisten in de straten.
Ja, er was een grote schietpartij met maffia’s enz. Je hebt alle kardinalen/bisschoppen etc zien sterven in deze periode vorig jaar.
Je hebt ook alle Europese Koninklijke Rona’s zien sterven.
Om je te verwarren deden ze hetzelfde in Brazilië met militairen en doodskisten, maar het waren lege doodskisten.
Je zag de IJzeren Brug in Rome afbranden en instorten op dezelfde dag als Julius Caesar (3 oktober)

dezelfde paus vaardigde een andere bul uit. “ausculta Fili” waarin hij verklaarde dat zowel de geestelijke als de wereldlijke macht onder de juridische bevoegdheid van de paus vielen en dat koningen ondergeschikt waren aan de macht van de Romeinse paus, wat een voortzetting is van het Geheime Verdrag van Verona van 1213 en de Eed van de Jezuïeten. INRI, dat is “iustum necar reges impius”, gegraveerd op hun kruisen met de dode man van het bleekgezicht, gespijkerd aan en gedragen om de nek van christenen als adomment: middel om goddeloze of ketterse “koningen, regeringen of heersers uit te roeien of te vernietigen. Deze biabolische en willekeurige verklaring behandelde alle andere esoterische en esoterische spiritualiteit van de rest van de mensheid op aarde als onwaardig of onopmerkzaam, hetgeen resulteerde in voortdurende terreur, marteling en bloedvergieten tot op de dag van vandaag

30-apr-2021 IETS WAAR Q ONS OP HEEFT GEWEZEN.
De FBI ondervragingsnotities zijn “302’s” en ze worden gebruikt om slechteriken weg te laten komen, en goeden schuldig te laten worden bevonden.
Waarom 302’s?
Trump zei net “Wat gebeurde er om 3:02 in de verkiezingsnacht?
We weten dat Skull & Bones 322 is.
32 is een van hun symbolische nummers voor het kwaad. Ik heb onderzocht hoe we onze soevereiniteit verloren als mensen naar het beeld van God. Ik heb “An American Affidavit for Probable Cause” van Anna Von Reitz gelezen. Ik heb geleerd dat ELKE CORPORATIE ULTIMATIG EIGENDOM IS EN WORDT GECONTROLEERD DOOR DE VATICAAN, ONDER DE WERELDTUST. En wat denk je! Dat begon met de UNAM SANCTUM PAPAL BULL IN …. 1302 AD!!!
Ik wed dat dat het is! Dat was hoe ze “legaal” begonnen de mensheid tot slaaf te maken. Geheime genootschappen gebruiken 322, 32, 302, om te laten zien dat ze loyaal zijn om het karwei af te maken!
Kijk eens naar de betekenis van INRI op de pauselijke bul, waarvan ik dacht dat het ter ere van Christus was. https://bit.ly/3
NOPE. Het betekent “ANNIHILATE ALL EVIL KINGS.”
Zoals in vernietig het Koninkrijk van Christus!

Tartarië (verdwenen rijken)

Tartarije (Latijn: Tartaria, Frans: Tartarie, Duits: Tartarei, Russisch: Тартария, geromaniseerd: Tartariya) of Tatary (Russisch: Татария, geromaniseerd: Tatariya) was een algemene term die in de West-Europese literatuur en cartografie werd gebruikt voor een uitgestrekt deel van Azië dat werd begrensd door de Kaspische Zee, het Oeralgebergte, de Stille Oceaan en de noordelijke grenzen van China, India en Perzië, in een tijd dat dit gebied grotendeels onbekend was bij Europese geografen. Het actieve gebruik van het toponiem (plaatsnaam) kan worden getraceerd van de 13e tot de 19e eeuw. In Europese bronnen werd Tartarije de meest gebruikelijke naam voor Centraal-Azië, die geen verband hield met de werkelijke polities of etnische groepen in de regio; tot in de 19e eeuw bleef de Europese kennis van het gebied uiterst schaars en fragmentarisch. In de moderne Engelstalige traditie wordt het gebied dat vroeger bekend stond als Tartarije gewoonlijk Binnen- of Centraal Eurazië genoemd. Een groot deel van dit gebied bestaat uit dorre vlakten, waarvan de voornaamste bevolking zich in het verleden bezighield met veeteelt.

De onwetendheid rond het gebruik van Tartarije als plaatsnaam heeft complottheorieën voortgebracht, waaronder ideeën over een “verborgen verleden” en een “modderstroom”. Dergelijke theorieën beweren, ten onrechte, dat Tartarije (of “Tartaria”) een verloren beschaving was met geavanceerde technologie en cultuur. Dit gaat voorbij aan de goed gedocumenteerde geschiedenis van Azië, waarnaar Tartarije verwijst. In de huidige tijd bestrijkt de regio Tartarije een gebied dat zich uitstrekt van Centraal Afghanistan tot Noord-Kazachstan, alsmede gebieden in het huidige Mongolië, China en het Russische Verre Oosten in “Chinees Tartarije”.
Bron: wikipedia

Magna Carta 1215, artikel 61

De Magna Carta Libertatum (Grote Oorkonde van de Vrijheid) is de naam van een leenovereenkomst naar feodaal recht die de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 bezegelde, waarin regels zijn vastgelegd over zaken als vrijheden voor de kerk en de edelen, rechtspraak op basis van wetgeving en belastingheffing. De regels konden door zijn Engelse leenmannen worden afgedwongen, enerzijds omdat ze gezamenlijk tegen de koning in opstand waren gekomen, anderzijds omdat de onderhandelingspositie van de koning in die periode niet sterk was. De edelen vonden dat de koning zijn machtspositie misbruikte, willekeurige beslissingen nam en hij betaalde z’n schulden aan hen niet terug. Ze wilden de absolute macht inperken door regels vast te leggen, een voor die tijd bijzondere opvatting, omdat de eigenaar van grond, of van de gebruiksrechten daarop, als enige zeggenschap had over dat grondgebied en de mensen die er leefden. De koning mocht dus geheel naar eigen goeddunken heersen.

Artikel 61 van Magna Carta 1215 werd ingeroepen door de Baronnen in 2001 vanwege de ondertekening van het mooie verdrag, omdat het ongrondwettelijk was. Dit betekent dat de Koningin werd onttroond en wij, het volk, hebben alle autoriteit sinds 2001. Britse burgers hebben sinds die tijd geen wettige regering of rechtbanken gehad.

De Magna Carta en de daarin vastgelegde regels zijn uniek, omdat voor het eerst de absolute macht van een koning gereguleerd wordt, de regels daarvoor gedetailleerd zijn vastgelegd en er een regeling is voor het geval de koning zich er niet aan houdt. Ook wordt het gewoonterecht in ere hersteld als basis voor rechtspreking. Regelmatig wordt dan ook gesteld dat het document de grondsteen van (Engelse) burgerlijke vrijheid, recht en democratie is en van het concept dat een constitutie de basis is voor het bestuur van een staat, niet de absolute macht van één persoon.

English Magna Carta 1215 and English Bill of Rights 1688. Please share
https://t.me/MagnaCarta1215Article61
Artikel 61 werd op 23 maart 2001 volgens het Engelse constitutionele protocol ingeroepen door de commissie-Barons, nadat Tony Blair het verdrag van nice had getekend, waarmee hij al onze bevoegdheden weggaf aan het buitenland, iedereen moet de eed van trouw afleggen! VANDAAG

Exemplaren

Van de oorspronkelijke versie uit 1215 zijn vier exemplaren bewaard gebleven. Er bevindt zich een exemplaar in Lincoln Castle en een in de kathedraal van Salisbury; twee exemplaren zijn te zien in de British Library. De Magna Carta werd in 1216 en 1217 opnieuw, in aangepaste vorm, uitgevaardigd. In 1225 kwam de definitieve formulering tot stand. Exemplaren van de latere versies worden onder andere bewaard in de kathedraal van Durham.
In december 2007 werd bij Sotheby’s in New York een exemplaar geveild uit 1297 voor 21,3 miljoen dollar, een van de slechts twee exemplaren die zich volgens het veilinghuis buiten Groot-Brittannië bevinden. Het behoorde toe aan de The Perot Foundation, een door de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat en Texaanse miljardair Ross Perot opgerichte instelling die projecten voor goede doelen ondersteunt. De instelling verwierf het document in 1984 voor 1,5 miljoen dollar van een Britse familie. De Perot Stichting leende het uit aan de Amerikaanse National Archives and Records Administration waar het op enkele passen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring lag. De nieuwe eigenaar is de miljardair David Rubenstein van The Carlyle Group, die het exemplaar onderbracht bij de National Archives and Records Administration. Het andere exemplaar dat zich buiten Groot-Brittannië bevindt, dateert eveneens van 1297 en is in het bezit van de Australische overheid.

KeepBritainFree #PowerToThePeople #MagnaCarta2020
Magna Carta 2020💥
Het tegengif voor COVID-1984 is Magna Carta 2020, een nieuwe verklaring van rechten.
Bekijk, liefheb en deel deze video wijd en zijd.

Je hoeft het niet te geloven, ga zelf onderzoeken…