Deurwaarder

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die is belast met het verrichten van zogenaamde ambtshandelingen.
Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen de benaming deurwaarder – die in de praktijk meer wordt gebruikt – en de benaming gerechtsdeurwaarder, die iets formeler is en in de wet wordt gebruikt.
Bij ambtshandelingen die door de deurwaarder worden verricht, kan worden gedacht aan het: 
-uitbrengen van dagvaardingen
-betekenen (officieel overhandigen) van vonnissen en dwangbevelen
-leggen van beslagen
-ontruimen
Deurwaarders voeren behalve ambtshandelingen ook niet-ambtelijke werkzaamheden uit, zoals incassowerkzaamheden, vergelijkbaar met hoe een incassobureau dit doet. In tegenstelling tot incassobureaus hebben deurwaarders wel een wettelijke status en beschikken deurwaarders ook over wettelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zien echter toe op de ambtshandelingen en niet op de incassowerkzaamheden van deurwaarders…
Laten we dit eens onder de loep nemen…

De deurwaarders zijn niet beëdigd, want de Nederlandse staat bestaat niet, het is een bedrijf waar je geen contract mee hebt. Deurwaarders zijn natuurpersonen net zo als jij en ik. Het zijn geen rechtspersonen. Wat ze doen is valsheid in geschrifte art. 365 wb. sr

Handeling bij deurwaarders brieven: 👇👇
De brief die je krijgt van een deurwaarder voldoet niet aan de postwet.
De postwet bepaalt de rechtswaarden van documenten.
Nederland is PosNL zone P7 onder de UPU Bern.
Een gerechtsdeurwaarder stuurt je geen brief maar deponeert het in de brievenbus met geel of manilla kleur envelop.
NOOIT DE ENVELOP OPEN MAKEN.
WAT GA JE DOEN –
Je stuurt de brief aangetekend in een andere envelop naar Directeur UPU Bern Zwitserland met kort briefje erbij dat hier sprake is van postfraude.
Overtreding UPU wetgeving.
Een overheidsfunctionaris van de koning verstuurt het poststuk niet rechtsgeldig.
Rechtsgeldig = aangetekend + een gecancelde postzegel via een postagentschap.
Op de envelop die je verstuurt:
Je plakt rechtsboven op de envelop een postzegel met waarde 1 en laat een track en tracé aanmaken bij het postagentschap. Combineer dus aangetekend label track en trace + postzegel.
Voor Zwitserland vul je ook douane document in wat de inhoud van de envelop is: 👇👇👇👇
PRIVATE PURSUANT CONFIDENTIAL DIRECTOR UPU
Aangetekend doorsturen als klacht naar dit adres 👇👇👇
Boetes variëren van duizenden tot honderdduizend euro.

Voor de mensen die stoppen met betalen en bang zijn dat daardoor een deurwaarder o.i.d. aan de deur komt en zich niet weten te weren, even uitprinten en je vingerafdruk in de zegel, evt plastificeren en op je deur hangen.
Bordjes ‘verboden toegang artikel 461 wetboek van strafrecht’ op ELKE deur (voordeur, tuindeur, schuur, tuinpoort etc) doet ook wonderen

Print onderstaande in tweevoud uit en laat het ondertekenen door de deurwaarder (die getekende brief bewaar je goed). Neem de brief die de deurwaarder jou probeert te overhandigen nooit aan! Heb je (om welke reden dan ook) de brief die de deurwaarder jou probeert te overhandigen toch aangenomen of geopend, dan kunnen wij een maatwerkbrief voor je opstellen. Een voorbeeld daarvan vindt je hier

Hoofdstuk 37: De Deurwaarder (telegram: leven in de Privé)
Deurwaarders kunnen niets doen. Ze hebben een handtekening nodig die ze niet kunnen krijgen. Deurwaarders werken voor een bedrijf en u bent een levende man/vrouw in uw kasteel. Het enige wat ze zullen doen is intimideren en profiteren van uw onwetendheid om te voldoen.

Stel dat je te maken krijgt met een Deurwaarder aan jouw deur, dan stel je de volgende vragen aan de Deurwaarder:

 1. Ik praat alleen met je, van man/vrouw tot man/vrouw, jij trekt mij niet in persona, ik ga met jou geen contract aan
 2. Ik heb niks te maken met jouw bedrijfsfictie.
  (corporatie = rechtspersoon = een het = een fictie)
 3. De Corporatie >> “Het” kan niet praten, kan niet denken
  -Ik (ENIGE ERFGENAAM, levend man/vrouw van vlees en bloed met een levende ziel) identificeer mij niet met de door de overheid onder valse voorwendselen gecreëerde fictieve natuurlijk Persoon.
  -Komt u voor mijn Natuurlijk Persoon, die is niet thuis.
 4. Heeft u een Cessieakte? (Schriftelijk bewijs van het overdragen van een vordering) Dat bewijs hebben ze niet.
 5. Wie heeft u gemachtigd? Mag ik de volmacht en het mandaat zien waar staat dat u mijn rechten mag schenden? Dit hebben ze niet. Een officiële volmacht/mandaat is ondertekend door twee beëdigde getuigen voorzien van een natte handtekening, naam en functie en apostille. Het feit dat u als deurwaarder langskomt betekent dat het schuldcontract op naam van een niet bestaande valse fictieve persoon zonder mijn toestemming, de Principaal, Agent, & Begunstigde van mijn Geboortetrust nalatenschap doorverkocht is aan derden en dat is strafbaar: Valsheid in geschrifte, Art.193 Sr en aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning, gepleegd door bijzondere personen, Art. 434-438 Sr
 6. “Mag ik de envelop aan u overhandigen?” – Nee, die post is niet voor mij bestemd, u krijgt ook geen toestemming om het in de brievenbus te doen.
  Dan zeg je: Ik plaats u in schuldeiserverzuim, u mag weggaan nu en als u niet weggaat mag ik een burgerarrest uitvoeren, omdat u wederrechtelijk handelt.
  Neem zulke situaties ALTIJD op met camera of gsm.

Iemand moet een verklaring voor waarheid maken om via de UCC bij iemand beslag te kunnen leggen….affidavit of truth (zie hieronder)

“rechtBANK; daar waar RECHT van de BANKEN
gesproken wordt. Banken beheren en handelen in geld. De rechtspersoon is de Trust; de firma waaraan iedereen kan deelnemen.
Bij rechtbanken vindt dus alleen Trust-law plaats.”

Een parkeerticket niet betaald?
Een onterechte boete niet betaald? Dan zou het wel eens kunnen dat u een deurwaarder over de vloer krijgt.
Om nog maar eens in herhaling te vallen. Het maakt niet uit met welke deurwaarder u te maken krijgt, die staan allemaal geregistreerd in de KBO als bedrijf met ondernemingsnummer.
Dat is dus een bedrijf, dus privaatrecht, dus contractenrecht. Kan die deurwaarder dan een contract tonen dat u in natte inkt ondertekend heeft?
Wat doet die deurwaarder überhaupt voor uw deur?
Als we teruggrijpen naar de grondwet vinden we daar artikel 17: De straf van verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.
Iedereen dient de grondwet na te leven, ook die deurwaarder. Wat staat die dan in hemelsnaam aan uw deur te doen om daar uw goederen te komen opschrijven m.a.w. verbeurd te verklaren?
Daarnaast kan u zich beroepen op artikel 15: de woning is onschendbaar. Die heeft dus niets in uw woonst te zoeken tenzij die een huiszoekingsbevel heeft.
Dat is dan ook het spelletje dat deurwaarders spelen, want ook hier hebben ze weeral uw consent (toestemming) nodig. Die zal u langs alle kanten bespelen om u te overtuigen om hem binnen te laten. Een deurwaarder die de wet kent, weet dat die u uw toestemming nodig heeft om uw woonst te betreden. Zo niet pleegt die zelf
strafbare feiten. Echter als hij u kan overtuigen om hem binnen te laten, geeft u hem uw consent. Dan geef je aan dat die machtiging over u heeft en geef je dus onbewust uw toestemming tot de verbeurdverklaring.
Een deurwaarder is eigenlijk een dief die u op voorhand laat weten dat hij u gaat komen bestelen.
We zullen u een geheimpje vertellen. Wist u als die deurwaarder voor uw deur staat,
dat die (vermeende) schuld reeds betaald is? Die deurwaarders kopen uw schuld af voor een fractie van de openstaande schuld. Dat betekent dus dat als die deurwaarder aanklopt dat uw schuld reeds vereffend is. Die gaat u wel langs alle kanten onder druk zetten voor uw consent (=hem binnenlaten). Als hem dat lukt, heeft die voor een klein bedrag uw schuld overgekocht, om u nadien op te zadelen met goed wat deurwaarderskosten en kan die ook uw goederen met winst verkopen.
Mogelijk heeft die een politieagent bij. Maakt niet uit: artikel 15 en 17 van de grondwet. Die hebben daar niets te zoeken tenzij ze u een contract kunnen tonen of als ze een huiszoekingsbevel hebben.
I.p.v. kwaad te zijn op die deurwaarder, zou u hem moeten bedanken. Hij heeft immers uw openstaande schuld vereffend. Nu probeert hij winst te maken door u deurwaarderskosten te laten betalen en door uw goederen aan te slaan om met winst te verkopen. Maar dat is zijn probleem. De schuld is vereffend, dus er is geen openstaande schuld meer. Die deurwaarder is een bedrijf waar u helemaal geen
contract mee heeft. Dus dank u meneer de deurwaarder en salut en kost!!!

Exploot De deurwaarder brengt persoonlijk een brief met jouw eis(-en) en/of verweer naar de wederpartij. Zo kun je juridisch aantoonbaar maken dat deze de wederpartij bereikt heeft en kunnen ze het schrijven niet ontkennen.

Zie hier hoe een deurwaarder reageert als je de envelop terugstuurt en een vonnis afwijst. Wij schreven een maatwerkbrief als antwoord (zie website om ook een maatwerkbrief te ontvangen).

Gerechtsdeurwaarders maken steeds vaker melding van agressie en geweld tijdens het werk. Branchevereniging KBvG spreekt op basis van de halfjaarcijfers van een opvallende en zorgwekkende toename.
Gerechtsdeurwaarders werken in opdracht van schuldeisers. Ze mogen na een bevel van een rechter bij mensen thuis spullen van waarde in beslag nemen.
In heel 2021 werd 445 keer melding gedaan van agressie en geweld tegen gerechtsdeurwaarders; in de eerste helft van dit jaar waren er al 615 meldingen. Het gaat volgens KBvG-voorzitter Chris Bakhuis om verbaal geweld en bedreigingen, maar ook om fysiek geweld. Zo kwamen er meldingen binnen van gerechtsdeurwaarders die werden geslagen, gegijzeld en bedreigd met wapens. “En het komt voor dat mensen dreigen met zelfdoding”, zegt Bakhuis.
Huishoudens in geldstress
De stijging van het aantal meldingen van geweld en agressie heeft volgens voorzitter Bakhuis vermoedelijk te maken met de hoge inflatie en de gestegen energiekosten, die voor steeds meer mensen een probleem zijn. “Het zijn echt niet alleen minima waar we aan de deur komen, maar steeds vaker ook mensen met een goed salaris”, zegt de KBvG-voorzitter. “Veel mensen ervaren geldstress. Dat maakt dat ze zo reageren.”
De KBvG heeft een brandbrief gestuurd naar minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Geweld tegen gerechtsdeurwaarders is volgens de branchevereniging vaak lastig te bewijzen. “Het is het woord van de deurwaarder tegen dat van de andere persoon. Ik ken veel collega’s die daarom niet eens meer aangifte doen”, zegt Bakhuis.
De KBvG roept minister Weerwind op om een speciale status te geven aan gerechtsdeurwaarders. Zij moeten, net als politieagenten en ambulancemedewerkers, kunnen verklaren op ambtseed,vindt Bakhuis. Dat betekent dat zo’n verklaring moet worden geloofd, en het geen kwestie wordt van het ene woord tegen het andere. “We moeten geloofd worden op ons woord.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s